Install latest SuperTuxKart – 3D Kart Racing Game on Linux

28/12/2020
Chưa phân loại

SuperTuxKart is an open-source 3D arcade racer game with a variety characters, tracks, and modes to play. The idea behind this game was to create a game that is more fun than realistic, and provide an enjoyable experience for all ages.

In Story mode, you must face the evil Nolok, and defeat him in order to make the Mascot Kingdom safe once again! You can race by yourself against the computer, compete in several Grand Prix cups, or try to beat your fastest time in Time Trial mode. You can also race with up to four friends on one PC, or battle each other in multiplayer arenas. Network multiplayer modes are currently under development.

SuperTuxKart Features

 • Over 20 tracks and arenas
 • Split-screen multiplayer support
 • Many game modes
  • Grand Prix
  • Single Race
  • Time Trial
  • Follow-the-leader
  • 3-Strikes Battles
 • Fun characters
 • Free addons repository
 • Runs on Windows, Linux and Mac OS X

Recommended Hardware if you plan to run game without any performance issue

 • GPU: NVIDIA GeForce 660 GTX or AMD Radeon HD 7870 series card or higher
 • CPU: Intel Core I7 or AMD processor, 3.07 GHz or faster.
 • At least 2 GB VRAM (video memory).
 • At least 4 GB of RAM
 • Disk space: 700MB

Minimal Hardware (With this setup the game might be choppy)

 • GPU: NVIDIA GeForce 470 GTX, AMD Radeon 6870 HD series card or or Intel HD Graphics 3000
 • CPU: Intel Core I5 or AMD processor, 2.8 GHz or faster.
 • At least 1 GB VRAM (video memory).
 • At least 3 GB of RAM
 • Disk space: 700MB

[su_button url=”https://github.com/supertuxkart/stk-code/blob/master/CHANGELOG.md” target=”blank” icon=”icon: file-text”]SEE GAME CHANGELOG[/su_button]

How to Install latest SuperTuxKart on Ubuntu 16.10, Ubuntu 16.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 14.04

--------- Add the Repository --------- sudo add-apt-repository ppa:stk/daily  --------- Update Repository --------- sudo apt-get update  --------- Install Package --------- sudo apt-get install supertuxkart-data

Remove game from Ubuntu 16.10, Ubuntu 16.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 14.04

sudo apt-get remove supertuxkart

How to Install game on Debian, Fedora and Arch Linux

wget http://heanet.dl.sourceforge.net/project/supertuxkart/SuperTuxKart/0.9.2/supertuxkart-0.9.2-linux.tar.xz  tar xvf supertuxkart-0.9.2-linux.tar.xz  cd supertuxkart-0.9.2-linux/  ./run_game.sh
ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

[Checkmk 1.6] Cấu hình cảnh báo qua email

Bài viết này hướng dẫn các bạn các bạn thiết lập cảnh báo qua email. Khi có bất thường với...
30/12/2020

Brute force password sử dụng medusa

Medusa là một công cụ được dùng để tấn công brute force password cố gắng truy cập hệ thống từ...
30/12/2020

HOW TO FIX CENTOS 6 ERROR: YUMREPO ERROR: ALL MIRROR URLS ARE NOT USING FTP, HTTP[S] OR FILE

In this article I will show how to fix CentOS 6 error: YumRepo Error: All mirror URLs are not using ftp, http[s] PROBLEM When...
15/01/2021
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Sử dụng Proxy để Quản Lý Tài Khoản Quảng Cáo Ads Một Cách An Toàn
27/05/2023

Hướng Dẫn Sử Dụng Socks5 Trên Trình Duyệt Chrome
05/05/2023

Các tiện ích và công cụ để quản lý proxy.
27/02/2023

Tác động của việc sử dụng proxy đến tốc độ kết nối internet của bạn.
27/02/2023

Các cách để kiểm tra tốc độ và độ ổn định của proxy.
27/02/2023