Install PileMd 0.9.0 – A Markdown Note App for Linux

28/12/2020
Chưa phân loại

PileMd 0.9.0 recently released, is a Markdown Note App for Linux and Mac users. PileMd comes with a Beautiful Markdown Editor, Comfortable Notes, and Local File Syncing.

PileMd Features

 • Beautiful Editor
  • It has really beautiful Markdown Editor, looks like Preview. It’s like a RichText Editor but actually a Markdown Editor.
 • Rich Editor
  • It is really a rich editor like a word processor. It has Undo/Redo histories, Completion of lists and also Opening links in editors.
 • Syncing
  • Will sync your data with local files. So if you put the folder to sync into a folder syncing with cloud services, you can back up and use same data on multi devices.
  • You can move the folder to sync, and also open existing folders
 • Grow with you
  • Piled Markdown notes are your history, your growth, and your own. The interface is created for you to focus on writing and thinking. All of data will be Sync with local files, so you can backup data to cloud services easily.
  • It shows your Markdown notes as time-line basis. We think people can find Markdown notes easily if it’s on the timeline, like note books in real life.
 • Pile keeping your think
  • If you don’t want to lose your Markdown notes, just create Racks and/or Folders and drag and drop notes into it.
  • It’s based on philosophy of task management tools. So you can manage your notes you want.

v0.9.0 Changelog

 • Saving Images on Local
 • Improved Design
 • Simplified Qiita login

How to install / run PileMd 0.9.0 on Ubuntu 17.04, Ubuntu 16.10, Ubuntu 16.04, Ubuntu 15.04, Ubuntu 14.04, Ubuntu 12.04

sudo apt-get install unzip  wget https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/pile-md-dist/pilemd.linux-x64.0.9.0.zip  unzip pilemd.linux-x64.0.9.0.zip  cd PileMd*  ./PileMd
ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Postfix để gửi mail trên Ubuntu 18

Postfix là một phầm mềm nguồn mở được dùng để gửi mail (Mail Transfer Agent-MTA). Được phát...
30/12/2020

Python getpass module

We all keep secrets, don’t we? Even our programs do. The important thing about secrets is that we must keep them safely...
28/12/2020

CentOS Wget Install and Usage

When working with Linux, especially on the professional and enterprise environment, there’s always the necessity of downloading...
29/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Sử dụng Proxy để Quản Lý Tài Khoản Quảng Cáo Ads Một Cách An Toàn
27/05/2023

Hướng Dẫn Sử Dụng Socks5 Trên Trình Duyệt Chrome
05/05/2023

Các tiện ích và công cụ để quản lý proxy.
27/02/2023

Tác động của việc sử dụng proxy đến tốc độ kết nối internet của bạn.
27/02/2023

Các cách để kiểm tra tốc độ và độ ổn định của proxy.
27/02/2023