Install Stacer – Linux System Optimizing Tool on Ubuntu & Fedora

28/12/2020

Stacer is an open-source linux system optimizing tool that enables you to check and monitor the performance of your Linux machine. It comes with a beautiful graphical user interface (gui) dashboard that displays state of your CPU, Memory as well as Disk and many others. Before we proceed on how to install Stacer on ubuntu, let’s take a quick look at its features.

Stacer Features

 • Mutiple Language Support
 • Comes with beautiful themes
 • Provides with CPU, Memory as well as Disk usage
 • Displays system info about your machine
 • Features system cleaner which allows you to clean the package cache, crash reports, system logs, app cache, as well as the trash bin
 • You can control which app starts up using the Startup Apps feature. You can as well add more apps
 • There is a services tab that displays all running services
 • Same as with processes running which you can end as well
 • Uninstall multiple selected apps at once
 • Multiple Package Uninstall

How to install Stacer Linux System Optimizing Tool on Ubuntu 17.04 and below

sudo apt-get install gdebi wget https://github.com/oguzhaninan/Stacer/releases/download/v1.0.7/stacer_1.0.7_amd64.deb sudo gdebi stacer_1.0.7_amd64.deb

How to uninstall Stacer from Ubuntu

sudo apt-get remove stacer

How to install Stacer on Fedora

wget https://github.com/oguzhaninan/Stacer/releases/download/v1.0.7/stacer-1.0.7.rpm sudo rpm --install stacer-1.0.7.rpm stacer
ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

How to Install Samba on Ubuntu

In this article, I am going to show you how to install Samba on Ubuntu and share files with Windows and other Linux computers....
29/12/2020

How to install RawTherapee 5 on Ubuntu, Linux Mint

RawTherapee 5 the most recent release, is a powerful free cross-platform raw photo processing program and written in C++...
12/02/2020

How to Access Google Drive from Ubuntu Desktop

Google drive is a very useful option to keep backups of necessary documents. You can also synchronize your devices with...
28/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Check proxy trên trang nào chuẩn nhất❓
01/11/2023

Thuê Proxy chạy Google Ads / Cần chú ý gì khi chọn proxy và email chạy G.G ads?
12/10/2023

Thuê proxy 4G ở đâu uy tín, giá rẻ, chất lượng?
05/10/2023

Vì sao cần thuê proxy xoay? Địa chỉ cung cấp proxy xoay uy tín
05/10/2023

Thuê proxy v6 kéo view Youtube ở đâu uy tín, chất lượng?
05/10/2023