Install Stacer – Linux System Optimizing Tool on Ubuntu & Fedora

28/12/2020

Stacer is an open-source linux system optimizing tool that enables you to check and monitor the performance of your Linux machine. It comes with a beautiful graphical user interface (gui) dashboard that displays state of your CPU, Memory as well as Disk and many others. Before we proceed on how to install Stacer on ubuntu, let’s take a quick look at its features.

Stacer Features

 • Mutiple Language Support
 • Comes with beautiful themes
 • Provides with CPU, Memory as well as Disk usage
 • Displays system info about your machine
 • Features system cleaner which allows you to clean the package cache, crash reports, system logs, app cache, as well as the trash bin
 • You can control which app starts up using the Startup Apps feature. You can as well add more apps
 • There is a services tab that displays all running services
 • Same as with processes running which you can end as well
 • Uninstall multiple selected apps at once
 • Multiple Package Uninstall

How to install Stacer Linux System Optimizing Tool on Ubuntu 17.04 and below

sudo apt-get install gdebi wget https://github.com/oguzhaninan/Stacer/releases/download/v1.0.7/stacer_1.0.7_amd64.deb sudo gdebi stacer_1.0.7_amd64.deb

How to uninstall Stacer from Ubuntu

sudo apt-get remove stacer

How to install Stacer on Fedora

wget https://github.com/oguzhaninan/Stacer/releases/download/v1.0.7/stacer-1.0.7.rpm sudo rpm --install stacer-1.0.7.rpm stacer
ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Ubuntu MacOS Theme

The Mac OS interface can be replicated on Ubuntu, the terminal style, the icons and a whole lot more.So a little rundown...
28/12/2020

Best Text Editors for Ubuntu

If you are an application developer and perform all your coding on Ubuntu then this post can be very useful for you. Today...
28/12/2020

How to Install MenuLibre – Ubuntu Menu Editor on Ubuntu, Linux Mint

MenuLibre is an advanced menu editor that provides modern features in a clean, easy-to-use interface. In a nutshell, it enables...
28/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

mua Proxy riêng ở đâu, và nó đem lại lợi ích gì cho người sử dụng
22/11/2022

Hướng dẫn sử dụng Proxy Helper Fakeip khi thuê proxy
21/11/2022

PROXY NUÔI TÀI KHOẢN FACEBOOK – KINH NGHIỆM FAKE IP – THUÊ PROXY GIÁ RẺ
14/11/2022

Mua Proxy Nuôi Zalo Giá Rẻ Tại Onet.com.vn
14/11/2022

BẢNG GIÁ MUA PROXY VIỆT NAM và PROXY US Onet.com.vn
14/11/2022