Install Visual Studio Code Arch Linux

28/12/2020
Chưa phân loại
Visual Studio Code is a great programming text editor. It is beautiful and lightweight. It is loved by many programmers all over the world. I also love Visual Studio Code. In this article, I will show you how to install and use Visual Studio Code on Arch Linux. Let’s get started.

Installing Visual Studio Code

Visual Studio Code has installer for debian (.deb) and rpm (.rpm) based Linux distributions. Officially, no such installer is available for Arch Linux. You can download a .tar.gz file from the official website of Visual Studio Code at https://code.visualstudio.com/ and use it on any Linux distribution though. But it won’t integrate well with the system.

Gladly, Visual Studio Code is available in the Arch User Repository (AUR). This is what I will do in this article.

First update the pacman package repository cache with the following command:

$ sudo pacman -Sy

The pacman package repository cache should be updated.

Now you have to install Git version control system. It is required to install packages from AUR and also for Visual Studio Code.

Run the following command to install Git:

$ sudo pacman -S git

Press y and then press <Enter> to continue.

Git should be installed.

Now navigate to the ~/Downloads directory with the following command:

$ cd ~/Downloads

Now clone the Visual Studio Code’s AUR repository with the following command:

$ git clone https://AUR.archlinux.org/visual-studio-code-bin.git

The AUR repository of Visual Studio Code should be cloned.

Now navigate to the visual-studio-code-bin/ directory with the following command:

$ cd visual-studio-code-bin/

Now run the following command to make a pacman package of Visual Studio Code:

$ makepkg -s

Now press y and then press <Enter> to continue.

makepkg should download the .tar.gz archive of Visual Studio Code from its official website and convert it to a pacman package file (.pkg). It should take a while depending on your internet connection.

The pacman package should be created at this point.

Now run the following command to install the generated pacman package with pacman package manager:

$ sudo pacman -U visual-studio-code-bin-*.pkg.tar.xz

Now press y and then press <Enter> to continue.

The installation should be complete at this point.

Now you can remove the downloaded files and clean up your ~/Downloads directory with the following command:

$ cd ../ && sudo rm -rfv visual-studio-code-bin/

Starting Visual Studio Code

Now you can go to the Application Menu and look for Visual Studio Code there. You should see the Visual Studio Code icon as marked in the screenshot below. Click on it.

Visual Studio Code should start as you can see in the screenshot below.

Using Visual Studio Code

You can open a single file or a project directory on Visual Studio Code.

Opening a Single File:

To open a single file, you click on File > Open File… as marked in the screenshot below. You can also use the keyboard shortcut <Ctrl> + o.

Then select a file and click on Open as marked in the screenshot below.

It should be opened.

Opening a Project Directory:

To open a project directory, click on File > Open Folder… as marked in the screenshot below.

Now select a project directory and click on Open as marked in the screenshot below.

The project directory should be opened. All the files and directories inside your project directory should be listed as marked in the screenshot below.

You can click on any file from the list to open it on the Code editor as you can see in the screenshot below.

You can click on either the yellow marked icon or orange marked icon to create a file or a folder respectively.

Once you click on any of these icons, you should see a blank text box as marked in the screenshot below. Just type in a file or directory name depending on the icon you clicked and press <Enter>.

It should be created as you can see in the screenshot below.

Enable Auto Save:

You can click on File > Auto Save to enable Auto Save. If you enable Auto Save, all the files that you changed using Visual Studio Code will be saved once the Visual Studio Code loses focus (that is you clicked on some other window than Visual Studio Code).

Changing Themes:

On Visual Studio Code, you can change the File Icon Theme and Color Theme. To change themes, click on the gear icon as marked in the screenshot below.

Select either Color Theme or File Icon Theme from the menu.

Now select any one of the Color Theme from the list as marked in the screenshot below.

It should be applied.

Installing Extensions

Visual Studio Code has many extensions. Click on the gear icon and click on Manage Extensions.

Then search and install any extension you want.

That’s how you install and use Visual Studio Code on Arch Linux. Thanks for reading this article.

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

How to Add Users on Arch Linux

User management is one of the fundamental features of any Linux system. It allows distributing proper system permissions...
29/12/2020

[Graylog] [LAB] [Phần1] Hướng dẫn cài đặt graylog 3.1 trên CentOS 7

Graylog là một nền tảng mạnh mẽ cho phép quản lý log tập trung dễ dàng. Graylog nhận dữ liệu...
30/12/2020

How to Install JetBrains PyCharm on Ubuntu

PyCharm is an awesome Python IDE from JetBrains. It has a lot of awesome features and a beautiful looking UI (User Interface)....
29/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Mua Proxy V6 Nuôi Facebook Spam Hiệu Quả Tại Onetcomvn
03/06/2024

Hướng dẫn cách sử dụng ProxyDroid để duyệt web ẩn danh
03/06/2024

Mua proxy Onet uy tín tại Onet.com.vn
03/06/2024

Thuê mua IPv4 giá rẻ, tốc độ nhanh, uy tín #1
28/05/2024

Thuê địa chỉ IPv4 IPv6 trọn gói ở đâu chất lượng, giá RẺ nhất?
27/05/2024