Install Visual Studio Code on Ubuntu

29/12/2020
Chưa phân loại
A code editor is one of the most important tools a developer has to keep in hand all the time. There are tons of available code editors on the internet. Visual Studio Code is an open-source code editor from Microsoft with tons of advanced and powerful features. Visual Studio Code is a lightweight yet extremely powerful source code editor. It’s available on all the major platforms – Windows, macOS, and Linux. By default, the editor comes up with support for JavaScript, Noje.js, and TypeScript. There are a number of available extensions to enable support for other popular programming languages like C++, C#, Python, Java, PHP, Go etc. Are you thinking to start programming, or looking for an advanced code editor? Let’s get started with Visual Studio Code!

Installing Visual Studio Code

The app is very simple to install. For Ubuntu platform, it’s even easier to enjoy Visual Studio Code.

  • DEB package

Get the latest DEB package of Visual Studio Code.

After the download is complete, run the following commands in a terminal –

sudo dpkg -i code_1.28.2-1539735992_amd64.deb
sudo apt install -f

  • Snap package

Visual Studio Code is also available as a snap package. Check out Visual Studio Code on Snapcraft store.

Run the following command in a terminal –

sudo snap install vscode –classic

Using Visual Studio Code

Once the installation is complete, it’s time to code with Visual Studio Code!

Here’s a demo code from HTML5 Test Page on GitHub.

The interface is dark with charming code highlighting.

Do you need additional extensions? Go to File >> Preferences >> Extensions or press the shortcut “Ctrl + Shift + X”.

For example, here’s the C/C++ extension. Simply click the “Install” button.

Voila! The extension is installed!

Need to change the view? Don’t worry! Visual Studio Code comes up with a number of available color themes. Go to File >> Preferences >> Color Theme or use the shortcut “Ctrl + K + T”.

Enjoy your coding with Visual Studio Code!

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

MariaDB Replication on RHEL 8/ CentOS 8

Disasters happen, and when they do, precious data can go with the wind, never again to be recovered, and when recovered,...
29/12/2020

Understanding Load Average on Linux

Load average is a measurement of the amount of work versus free CPU cycles available on a system processor. In this article...
29/12/2020

Tweaking GNOME Desktop Environment on CentOS 8

In this article, I am going to show you how to tweak CentOS 8 GNOME 3 Desktop Environment. So, let’s get started. Installing...
29/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Lý do tại sao bạn nên sử dụng proxy khi truy cập web đen
27/02/2023

Các lỗi thường gặp khi sử dụng proxy và cách khắc phục chúng.
27/02/2023

Tác động của việc sử dụng proxy đến tốc độ kết nối internet của bạn.
27/02/2023

Các tiện ích và công cụ để quản lý proxy.
27/02/2023

Các cách để kiểm tra tốc độ và độ ổn định của proxy.
27/02/2023