List Disks on Ubuntu

29/12/2020
In this article, I am going to show you how to list disks (i.e. SSDs, HDDs, USB thumb drives) attached on your computer from Ubuntu. So, let’s get started.

Using lsblk Command:

You can list all the attached disks on your computer from Ubuntu using the lsblk command as follows:

$ sudo lsblk

The ones with the TYPE disk are the physically attached disks on your computer.

The ones with the TYPE part are the partitions of the disks.

The lsblk command without any filter shows a lot of loop devices that are used by the Ubuntu snap apps. It is annoying I know. Luckily, you can easily get rid of them from the list.

You can use the -e7 option with lsblk to hide the loop devices.

$ sudo lsblk -e7

Now that the loop devices are gone, the list looks much clearer now.

You can also do the same thing with grep.

$ sudo lsblk | grep -v ‘^loop’

You can also hide the CD/DVD rom device from the list. Just add the -e11 option along with -e7 option.

$ sudo lsblk -e7 -e11

You can also list the attached disks on your computer, and their vendor and model information using lsblk as follows:

$ sudo lsblk –scsi

As you can see, all the attached disks on my computer are listed. Their vendor and model information are also listed.

Using fdisk Command:

You can also list all the attached disks on your computer from Ubuntu using the fdisk command as follows:

$ sudo fdisk -l

fdisk shows all the disks, their total size, their partitions, size of each partitions etc. But sadly, the list is too long and there is no easy way to hide the loop devices.

But if you know the device name (i.e. sda, sdb) of your disk, you can find more information about it very easily with fdisk.

$ sudo fdisk -l /dev/sdb

You can also find information about more than one disk at the same time with fdisk. Just put the disks paths as fdisk arguments one after the other.

$ sudo fdisk -l /dev/sda /dev/sdb

Using parted Command:

You can use parted to do the same thing. parted may not be installed by default on Ubuntu. But you can easily install it with the following command:

$ sudo apt install parted -y

You can get a fdisk like output for all the storage disks attached on your computer with parted as follows:

$ sudo parted -l

As you can see, the output format is the same as in fdisk, but parted does not list the annoying loop devices. That’s a good thing.

Using GNOME Disks App:

If you don’t like to use the command line, then there are many graphical programs you can use to list disks on Ubuntu.

GNOME Disks is the default partitioning app on GNOME desktop environment. You can use it to list the disks attached on your computer.

First, open GNOME Disks from the Application Menu.

GNOME Disks should be opened. On the left side, you will see all the attached storage devices/disks on your computer. To find more information about the disk, click to select the disk. The disk size, partitions and other information about the disk should be listed on the right side.

Using GParted App:

If you don’t like the command line, then you can also use the GParted Partition Editor app to list all the attached disks on your computer.

GParted is not installed by default on Ubuntu. But you can easily install GParted with the following command:

$ sudo apt install gparted -y

GParted should be installed.

Now, you can start GParted from the Application Menu.

In order to use GParted, you will need superuser privileges. Type in your login password and click on Authenticate.

GParted should start. You can select a disk from the dropdown menu at the top right corner of GParted.

As you can see, all the disks attached on my computer is listed in the dropdown menu. Just select a disk from the list.

The partitions of your selected disk should be displayed.

So, that’s how you list all the disks attached on your computer from Ubuntu.

I’ve shown some of the common methods in this article. If you know of listing disks any other way on Ubuntu, be sure to let me know.

Thanks for reading this article.

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Hướng dẫn cấu hình bản ghi SPF, DKIM, DMARC nâng cấp bảo mật G Suite

Nhằm nâng cấp bảo mật của hệ thống G Suite trước các tình trạng email nặc danh (phishing email),...
27/01/2021

Install TeamSpeak 3 Client 3.1.0 on Linux – Improved echo cancellation

TeamSpeak 3 is a secured voice enabled software that allows users to communicate between each other over the Internet or...
28/12/2020

Install Cutegram Client – A Telegram Client App on Linux

Cutegram Client is a free and opensource telegram clients for Linux, Windows, OS X and OpenBSD, focusing on user friendly,...
28/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

mua Proxy riêng ở đâu, và nó đem lại lợi ích gì cho người sử dụng
22/11/2022

Hướng dẫn sử dụng Proxy Helper Fakeip khi thuê proxy
21/11/2022

PROXY NUÔI TÀI KHOẢN FACEBOOK – KINH NGHIỆM FAKE IP – THUÊ PROXY GIÁ RẺ
14/11/2022

Mua Proxy Nuôi Zalo Giá Rẻ Tại Onet.com.vn
14/11/2022

BẢNG GIÁ MUA PROXY VIỆT NAM và PROXY US Onet.com.vn
14/11/2022