Rust Programming Language 1.15 released, Install on Ubuntu, Unix

12/02/2020

Rust Programming Language 1.15 recently released, is a systems programming language that runs blazingly fast, prevents segfaults, as well as focusing on concurrency and guarantees thread safety.

Rust Features

 • zero-cost abstractions
 • move semantics
 • guaranteed memory safety
 • threads without data races
 • trait-based generics
 • pattern matching
 • type inference
 • minimal runtime
 • efficient C bindings

Rust Programming Language

Rust Programming Language 1.15 Highlights

 • Rust 1.15 sees an extremely eagerly-awaited feature land on stable: custom derive
 • The build system for Rust has been re-written in Rust, using Cargo. It is now the default. This process has been long, but has finally borne fruit
 • Rust has gained Tier 3 support for i686-unknown-openbsd, MSP430, and ARMv5TE
 • The slice::sort algorithm has been rewritten, and is much, much, much faster. It is a hybrid merge sort, drawing influences from Timsort. Previously it was a straightforward merge sort
 • Cargo will now emit a warning if you have a file named build.rs at the top level of a package, but don’t have a build = “build.rs” annotation. This is in anticipation of inferring that build.rs at the top level is always a build script, but is a warnin

How to install Rust Programming Language 1.15 on Ubuntu, Unix

 • Run the following command, select 1 when prompted to proceed with installation. This command downloads and runs the 
  rustup-init.sh

  , which in turn downloads and runs the correct version of the

  rustup-init

  executable for your platform.

curl https://sh.rustup.rs -sSf | sh
ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Install BleachBit for Ubuntu

Whenever we continue to use our system, it creates a number of files that are useful. However, not all of them stays useful...
29/12/2020

Ubuntu MacOS Theme

The Mac OS interface can be replicated on Ubuntu, the terminal style, the icons and a whole lot more.So a little rundown...
28/12/2020

How to Permanently Install Ubuntu on Any External Drive Using VirtualBox

A portable disk with a full featured self-contained installation of Ubuntu can be useful in scenarios where you don’t...
29/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Sử dụng Proxy để Quản Lý Tài Khoản Quảng Cáo Ads Một Cách An Toàn
27/05/2023

Hướng Dẫn Sử Dụng Socks5 Trên Trình Duyệt Chrome
05/05/2023

Các tiện ích và công cụ để quản lý proxy.
27/02/2023

Tác động của việc sử dụng proxy đến tốc độ kết nối internet của bạn.
27/02/2023

Các cách để kiểm tra tốc độ và độ ổn định của proxy.
27/02/2023