ScudCloud Client – Linux Client App for Slack

28/12/2020
Chưa phân loại

ScudCloud Client is a Linux based desktop client collaboration app for Slack and its non official open source. Slack as we know is a simple messenging app that allows teams to collaborate in one place to get work done faster.

The app improves the Slack integration with Linux, Debian, Ubuntu, Kubuntu, Mint, Arch, Fedora desktops.

Key Features

 • provides multiple teams support
 • a native system notifications
 • count of unread direct mentions at launcher/sytray icon
 • integrated with an alert/wobbling system on new messages
 • channels quicklist (Unity only)
 • comes with optional tray notifications and “Close to Tray”
 • you can follow your desktop activity and will stay online while you’re logged in (if correct packages are installed)

How to install ScudCloud Client – Linux Client app for Slack on Ubuntu 17.04, Ubuntu 16.10, Ubuntu 16.04, Ubuntu 15.10 Wily Werewolf, Ubuntu 14.04 Trusty Tahr, Linux Mint 17.3 Rosa, Linux Mint 17.2 Rafaela, Linux Mint 17.1 Rebecca, Linux Mint 17 Qiana

sudo apt-add-repository -y ppa:rael-gc/scudcloud  echo ttf-mscorefonts-installer msttcorefonts/accepted-mscorefonts-eula select true | sudo debconf-set-selections  sudo apt-get update  sudo apt-get install scudcloud

Install ScudCloud – Linux Client app for Slack on Ubuntu 12.04

sudo add-apt-repository -y ppa:immerrr-k/qtwebkit4-backport  sudo apt-get update  sudo apt-get upgrade

How to install ScudCloud – Linux Client app for Slack on Debian

sudo apt-add-repository -y ppa:rael-gc/scudcloud  sudo sed -i 's/jessie/trusty/g' /etc/apt/sources.list.d/rael-gc-scudcloud-jessie.list  sudo apt-get update  sudo apt-get install scudcloud

Remove Scudcloud

If you decide you want to remove or uninstall the app, either use the package manager or simply run the following commands from terminal

sudo apt remove scudcloud && sudo apt autoremove
ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

How to install Desktop Dimmer on Ubuntu 17.04 and below

Desktop Dimmer is one of my favorite apps. It allows me to dimm or turn of my desktop light when its too bright. This app...
28/12/2020

Hướng dẫn cài đặt MariaDB trên Ubuntu 20.04

MariaDB là 1 nhánh của MySQL, được xây dựng bởi một số tác giả sáng lập ra MySQL và được sự...
30/12/2020

Install Manjaro Linux on VirtualBox

Manjaro Linux is based off of the Arch Linux distribution. It is meant to provide all the benefits of Arch Linux, its modularity,...
29/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Check proxy trên trang nào chuẩn nhất❓
01/11/2023

Thuê Proxy chạy Google Ads / Cần chú ý gì khi chọn proxy và email chạy G.G ads?
12/10/2023

Thuê proxy 4G ở đâu uy tín, giá rẻ, chất lượng?
05/10/2023

Vì sao cần thuê proxy xoay? Địa chỉ cung cấp proxy xoay uy tín
05/10/2023

Thuê proxy v6 kéo view Youtube ở đâu uy tín, chất lượng?
05/10/2023