Secure Your Notes In Linux with EncryptPad Text Editor

28/12/2020
Chưa phân loại

EncryptPad is a free text editor app for viewing and editing encrypted text. It comes with a simple and user-friendly GUI as well as a command line interface. One key feature it provides is a tool for encrypting and decrypting binary datas on disk, thanks to the most widely chosen quality file format OpenPGP.

It offers double protection i.e it combines randomly generated key files in addition to passphrases. It saves encrypted, compressed and integrity protected files.

Highlights Of Key Features

  • It comes with Symmetric, as well as Passphrase protection
  • Comes with both passphrase and key file combination, as well as a random key file generator
  • Supports encryption of various binary files (images, videos, archives etc.)
  • Provides a read only mode feature to prevent accidental file modification
  • The passphrases are not kept in the memory for reuse, hence only S2K results
  • Supports various cipher algorithms: CAST5, TripleDES, AES128, AES256
  • Also supports various hash algorithms: SHA-1, SHA-256, SHA-512
  • Supports both ZLIB, as well as ZIP compression

How to install EncryptPad on Ubuntu 17.04, Ubuntu 16.10, Ubuntu 16.04, Ubuntu 15.04, Ubuntu 14.04

sudo add-apt-repository ppa:nilarimogard/webupd8    sudo apt update && sudo apt install encryptpad encryptcli

How to uninstall EncryptPad from Ubuntu 17.04, Ubuntu 16.10, Ubuntu 16.04, Ubuntu 15.04, Ubuntu 14.04

sudo apt-get remove encryptpad encryptcli
ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Change Swap Size in Ubuntu

In the case of Linux, the swap file is an important part. It’s not a must-have option but having one is crucial for a...
29/12/2020

Repairing an XFS System

Filesystems are built on top of storage devices. There are RAID controllers and disk controllers each running its own small...
29/12/2020

Ubuntu 18.04, Bionic Beaver, is Officially Released

The time has come for the official release of Ubuntu 18.04, which was promised in the 4th month of 2018 as per the Ubuntu...
28/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Sử dụng Proxy để Quản Lý Tài Khoản Quảng Cáo Ads Một Cách An Toàn
27/05/2023

Hướng Dẫn Sử Dụng Socks5 Trên Trình Duyệt Chrome
05/05/2023

Các tiện ích và công cụ để quản lý proxy.
27/02/2023

Tác động của việc sử dụng proxy đến tốc độ kết nối internet của bạn.
27/02/2023

Các cách để kiểm tra tốc độ và độ ổn định của proxy.
27/02/2023