Set Timezone Ubuntu

29/12/2020
Time is a very important part of our everyday computing. We, humans, may even tolerate hours of time mismatch but in the case of the computer, even a millisecond mismatch can cause some real trouble.  For ensuring that your system’s time is on the correct path, it’s necessary to set the right time zone. When you first install Ubuntu, you can choose the right time zone.  In case you need to change the time zone, this guide will help you out.

Changing time zone

There are 2 different approaches to changing the time zone – using system tools and using commands.

Change time zone from system settings

Open the GNOME menu.

Search for “time zone”.

Select the “Date and Time” from “Settings” section.

Uncheck the option “Automatic Time Zone”.

Click on “Time Zone”.

Change to the time zone you want, then close the window.

It’s recommended to restart your system to make sure that all your software are working the updated time zone.

Changing the time zone using the commands

Open up a terminal and run the following commands –

sudo -s
dpkg-reconfigure tzdata

Follow the on-screen steps for selecting your target time zone.

Once the time zone change is complete, you’ll see the following confirmation message –

Enjoy!

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Install Packet Tracer on Ubuntu 18.04 LTS

If you’re a newbie in networking trying to get certifications such as Cisco CCENT or CCNA, then Packet Tracer will be...
29/12/2020

How to install Kodi 17.3 on Ubuntu 17.04, Ubuntu 16.04 & Linux Mint

Kodi 17.3 (Krypton) recently released, is a free open source media center for playing videos, music, pictures, games, and...
12/02/2020

How to install Desktop Dimmer on Ubuntu 17.04 and below

Desktop Dimmer is one of my favorite apps. It allows me to dimm or turn of my desktop light when its too bright. This app...
28/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Lý do tại sao bạn nên sử dụng proxy khi truy cập web đen
27/02/2023

Các lỗi thường gặp khi sử dụng proxy và cách khắc phục chúng.
27/02/2023

Tác động của việc sử dụng proxy đến tốc độ kết nối internet của bạn.
27/02/2023

Các tiện ích và công cụ để quản lý proxy.
27/02/2023

Các cách để kiểm tra tốc độ và độ ổn định của proxy.
27/02/2023