Ubuntu Change Password

29/12/2020
In terms of security, Linux is definitely one of the tightest. The password system is one of the most important parts. Without the password, you’re not able to access a secure system and do anything. If you allow system access without a password, it is not secure. No password, no nothing, in terms of security. However, you may also need to change your password at any point. Let’s have a look at changing the password of your system.

Changing the password

This is the password that you have to enter when you’re logging into your account. This password isn’t the “root” password. Let’s fire up a terminal and run the following command –

passwd

This will prompt you to enter your current password. Then, you have to type your new password 2 times.

Changing the “root” password

The “root” is the ultimate user account for any Linux system that offers the most control over the system, even allowing access to sensitive system files and other files. For changing the “root” password, run the following command –

sudo -s
passwd

# OR

sudo passwd

Then, restart your system.

Changing password without the current “root” access

In cases, you may not be able to access to your system because you forgot the “root” password. It’s also possible to change the password without having access to the system. Restart your system.

Keep holding “Shift” to access the GRUB menu.

Press “E” for editing the startup command.

Get to the line “linux /boot”.

At the end of “ro”, type the following text –

init=/bin/bash

Press “Ctrl + X” to boot with the modified startup command. Run the following commands –

mount -o remount,rw /
passwd

Enter your new password. After password changing is successful, run the following command for restarting your system –

reboot –f


Voila! Your password is changed successfully!

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

How to Install and Play War Thunder on Ubuntu

After spending years on Windows, adjusting to a different operating system can be quite hectic for some people. Those people...
29/12/2020

Ubuntu 18.04 Ping Tutorial

Most often when we work with servers and start to SSH them and access them via command-line, we face issues with resolving...
29/12/2020

How to Install and Use Hyper Terminal on Ubuntu 18.04 LTS

Hyper is an electron-based terminal. It is written using web technologies such as HTML, CSS, JavaScript etc. It looks very...
29/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

mua Proxy riêng ở đâu, và nó đem lại lợi ích gì cho người sử dụng
22/11/2022

Hướng dẫn sử dụng Proxy Helper Fakeip khi thuê proxy
21/11/2022

PROXY NUÔI TÀI KHOẢN FACEBOOK – KINH NGHIỆM FAKE IP – THUÊ PROXY GIÁ RẺ
14/11/2022

Mua Proxy Nuôi Zalo Giá Rẻ Tại Onet.com.vn
14/11/2022

BẢNG GIÁ MUA PROXY VIỆT NAM và PROXY US Onet.com.vn
14/11/2022