Update Ubuntu Terminal Color Scheme

29/12/2020
Ubuntu is, by default, one of the best choices for new and general Linux users because of its simplicity, powerful environment and a robust support and the community behind it. There are tons of things to do with Ubuntu. On every Linux distro, the terminal is a big player. It allows you to perform a ton of works and obviously, there are some tasks that you can’t complete with GUI. In the case of Ubuntu, there’s the classic Ubuntu terminal view we all know of and love.

Now, the feel of the terminal is changeable dramatically. The color scheme itself plays a big role. Let’s change the terminal experience of Ubuntu terminal!

The Ubuntu terminal

Let’s have a closer look at the Ubuntu terminal.

It’s actually the GNOME Terminal. GNOME is a family of software that comes up with a powerful support and a large community. Ubuntu has finally shifted towards GNOME and the terminal is now from GNOME.  As it’s a part of GNOME, it already contains a number of predefined color schemes.

Changing the terminal color scheme

Go to Edit >> Preferences.

Open the “Colors” tab.

At first, uncheck the “Use colors from system theme”.

Now, you can enjoy the built-in color schemes.

Here are all the available color schemes.

Black on light yellow

Black on white

Gray on black

Green on black

White on black

Tango light

Tango dark

Solarized light

Solarized dark

Note that you can also change the color of the characters from the “Palette” section.

Enjoy the coloring!

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

11 Best Ubuntu Themes

Ubuntu is definitely a big force in the world of Linux. It’s simplistic, customizable and most of all has a huge community...
29/12/2020

Install SuperTuxKart in Ubuntu 18.04

SuperTuxKart is a 3D arcade racing game designed for Linux based operating system. It is a multiplatform game and comes...
29/12/2020

Rambox – Free Messaging & Emailing Application

Rambox is a free and open-source messaging and emailing app that allows you to combine most commonly used web applications...
12/02/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Lý do tại sao bạn nên sử dụng proxy khi truy cập web đen
27/02/2023

Các lỗi thường gặp khi sử dụng proxy và cách khắc phục chúng.
27/02/2023

Tác động của việc sử dụng proxy đến tốc độ kết nối internet của bạn.
27/02/2023

Các tiện ích và công cụ để quản lý proxy.
27/02/2023

Các cách để kiểm tra tốc độ và độ ổn định của proxy.
27/02/2023