Upgrade Kernel on Ubuntu 18.04

28/12/2020
Chưa phân loại
On Ubuntu operating systems, Ubuntu Kernel Update Utility (UKUU) is used to manage and update kernels. UKUU has a graphical and a command line frontend. It is really easy to use. In this article I will show you how to update the kernel version on Ubuntu 18.04 LTS codename Bionic Beaver using UKUU graphically and through the command line. Let’s get started.

Checking the Currently Used Kernel Version

It’s a good idea to check the kernel version you’re using before performing kernel update. So you will be able to find out whether the kernel update worked.

Run the following command to check the kernel version you’re currently using:

$ uname -r

As you can see, I am using kernel version 4.15 right now.

You can also see that I am using Ubuntu 18.04 Bionic Beaver. It’s in development as of this writing. But it should be released this month.

$ lsb_release -a

Installing UKUU

Ubuntu Kernel Update Utility also known as UKUU is not installed on Ubuntu 18.04 Bionic Beaver by default. It is not available in the official package repository as well. But it is available on UKUU PPA.

You can add UKUU PPA to your Ubuntu 18.04 machine with the following command:

$ sudo add-apt-repository ppa:teejee2008/ppa

Once you run the command, UKUU PPA should be added as you can see in the screenshot below.

As of Ubuntu 18.04, adding a PPA will also auto update the package repository cache. You won’t have to run sudo apt-get update manually anymore. It is a great feature to have.

Now you can install UKUU with the following command:

$ sudo apt-get install ukuu

Press y and then press <Enter> to continue.

UKUU should be installed.

Upgrading the Kernel Graphically with UKUU

UKUU has a graphical application to update the kernel of Ubuntu 18.04 LTS operating system. To start UKKU Graphical User Interface (GUI), go to the Application Menu of Ubuntu 18.04 LTS, and search for ukuu. Now click on the UKUU icon as shown in the screenshot below.

You should see the following window. UKUU is generating a list of all the available kernels.

Once all the kernel information is downloaded, you should see the following window. As of this writing, the latest version of the kernel is 4.16. You can of course select any version you want.

I am going to install the latest version 4.16. So I will select that. Once you select your desired version, click on Install as marked blue in the screenshot below.

Now enter your password and click on Authenticate.

UKUU should start downloading and installing the new kernel.

Once it’s done, click on Close as marked in the screenshot below.

UKUU may give you a warning like this. Simply click on OK as this is the only thing you can do.

Now restart your computer for the changes to take effect.

Once your computer starts, you can run the following command to check the kernel version again:

$ uname -r

As you can see from the screenshot below, the kernel is updated to the latest version.

Upgrading the Kernel using UKUU Command Line Utility

UKUU also has a command line utility which you can use to update the kernel of your Ubuntu operating system.

The reason why you might want to use the command line utility is that it is more stable that the GUI version of UKUU. Also if you’re using a headless Ubuntu Server or Ubuntu without graphical user interface, then you can’t use the UKUU GUI even if you want to without installing several gigabytes of GNOME dependencies, which is really unnecessary. You can use UKUU command line utility on Ubuntu headless servers.

I personally prefer the command line utility.

In this section I will show you how to use the UKUU command line utility to update the kernel of your Ubuntu 18.04 machine.

First run the following command to list all the available kernels:

$ ukuu –list

UKKU should list all the available kernels as you can see in the screenshot below. I am going to install v4.16 kernel using UKUU.

Before you can install disable access control with the following command:

$ xhost +

The access control should be disabled.

Now run the following command to install the desired kernel version (in my case v4.16):

$ sudo ukuu install –v4.16

UKUU should download and install the new kernel as you can see from the screenshot below.

The kernel v4.16 is installed.

Now restart your computer with the following command:

$ sudo reboot

Once your computer starts, you can run the following command to check the currently used kernel version again:

$ uname -r

As you can see the kernel is updated.

That’s how you upgrade the kernel on Ubuntu 18.04. Thanks for reading this article.

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Red Hat Taps Naren Gupta as Chairman of the Board

Red Hat recently announced that tech pioneer and well-known venture capitalist Naren Gupta had been selected to be its next...
12/02/2020

[FTP][Phần 2]Hướng dẫn cấu hình FTP Server trên CentOS-7 với VSFTPD

Tại phần 1, ta đã tìm hiểu tổng quan về giao thức FTP, cũng như cách hoạt động của nó. Bài...
30/12/2020

Install Firefox on Raspberry Pi

On Raspberry Pi devices, the widely used and officially recommended operating system is Raspbian. Raspbian is based on...
29/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Mua Proxy V6 Nuôi Facebook Spam Hiệu Quả Tại Onetcomvn
03/06/2024

Hướng dẫn cách sử dụng ProxyDroid để duyệt web ẩn danh
03/06/2024

Mua proxy Onet uy tín tại Onet.com.vn
03/06/2024

Thuê mua IPv4 giá rẻ, tốc độ nhanh, uy tín #1
28/05/2024

Thuê địa chỉ IPv4 IPv6 trọn gói ở đâu chất lượng, giá RẺ nhất?
27/05/2024