CentOS Reboot

29/12/2020
For every system, rebooting is an essential part.  Reboot is essentially turning off the computer completely and then, starting the system from scratch. In certain situations, rebooting is a must. For example, on the Linux system, the kernel update or other critical updates/patches. In short, rebooting is a very important thing to do in today’s modern computing age.

Are you on CentOS? CentOS is the playground for new RHEL users as it offers the same experience and feel of the enterprise environment where there are lots of works ongoing every single second. For such a busy system, sometimes, rebooting becomes a must. In this tutorial, we’ll be checking out the reboot methods for your CentOS.

Rebooting CentOS

  • Reboot

The simplest thing to do is fire up the terminal and run the following command –

reboot

This command will reboot the entire system. It can take some time for rebooting as there might be other users and processes running and the system will wait for them to terminate.

If you’re in need of a forced reboot, then add the “-f” flag.

reboot -f

  • Shutdown

Rebooting is also possible using the “shutdown” command. For that purpose, use the “-r” flag with “shutdown” –

sudo shutdown -r +10 “Restart in 10 minutes”

Note – the command requires “root” privilege to run.

Here, you’ll notice a couple additional parts in the command. Let’s discuss them.

  • +10 : Gives the system users 10 min time for performing all the pending actions as the system is going to restart itself after 10 minutes starting the count from running the command.
  • “<string” : This part is for showing a warning message to all the users.

Enjoy!

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

[CentOS 8] Hướng dẫn cấu hình IP tĩnh trong CentOS 8

Sau khi cài đặt Linux System, một trong các bước đầu tiên mà bất cứ người dùng nào kể cả...
30/12/2020

[KVM] Sử dụng virt-manager để quản lý VMs

Ở bài viết này mình sẽ chia sẻ cách sử dụng virt-manager – một công cụ quản trị VM đắc...
30/12/2020

[Ossec – Part 2] Cài đặt và triển khai mô hình Ossec Server-Agent

Ở phần trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu sơ qua về Ossec – một HIDS mạnh mẽ. Phần...
30/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA RESIDENTIAL PROXY VÀ PROXY DATACENTER
17/02/2024

Mua Proxy v6 US Private chạy PRE, Face, Insta, Gmail
07/01/2024

Mua shadowsocks và hướng dẫn sữ dụng trên window
05/01/2024

Tại sao Proxy Socks lại được ưa chuộng hơn Proxy HTTP?
04/01/2024

Mua thuê proxy v4 nuôi zalo chất lượng cao, kinh nghiệm tránh quét tài khoản zalo
02/01/2024