[Cobbler] Tổng quan về Kickstarts Installation

30/12/2020

Rất nhiều system administrator hiện nay ưa thích sử dụng những phương pháp tự động hóa trong vận hành hệ thống, trong đó có việc tự động hóa cài đặt OS. Để phục vụ cho điều này, các hãng đã đưa ra giải pháp gọi là Kickstarts Installation.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi tìm hiểu những điều cơ bản về giải pháp Kickstart Installation. Mục tiêu sau khi đọc bài viết sẽ là hiểu về Kickstart, nắm được ý tưởng của giải pháp này.

Mục lục:

 1. Kickstart Installtion là gì?
 2. Làm thế nào để thực hiện Kickstart Installation?
 3. Tạo file Kickstart

1. Kickstart Installtion là gì?

Trước tiên ta hiểu rằng việc cài đặt hệ điều hành lên thiết bị là quá trình đi trả lời các câu hỏi mà hệ điều hành yêu cầu khi cài đặt.

Với giải pháp Kickstart Installtion đơn giản là việc người quản trị sẽ tạo ra một file đơn, nội dung của file đó sẽ ghi sẵn những câu trả lời cho các câu hỏi mà hệ điều hành yêu cầu khi cài đặt. Tóm lại, Kickstart là giải pháp giúp tự động hóa việc cài đặt hệ điều hành.

Ngoài ra, Kickstart được phát triển mạnh mẽ bởi Red Hat, một ông lớn trong thế giới Opensource.

2. Làm thế nào để thực hiện Kickstart Installation?

Để thực hiện Kickstart ta cần có các điều kiện như sau:

 1. Tạo một file kickstart
 2. Tạo một boot media với kickstart file hoặc tạo kickstart file available trong network
 3. Tạo Installation tree có sẵn
 4. Chạy kickstart

3. Tạo file Kickstart

File Kickstart đơn giản là một file text thông thường. Nội dung của file sẽ chứa danh sách các items được định ra bởi các keyword có sẵn.

Các file Kickstart thường được lưu trong một server riêng biệt (thường trong cùng PXE hoặc TFTP server). Trong mô hình client server, các client sẽ lấy ra một file kickstart trong quá trình cài đặt hệ điều hành.

Ví dụ về file Kickstart:

#version=RHEL7 # System authorization information auth --enableshadow --passalgo=sha512 # Use network installation url --url="ftp://192.168.1.25/pub/" # Run the Setup Agent on first boot firstboot --enable ignoredisk --only-use=sda # Keyboard layouts keyboard --vckeymap=us --xlayouts='us' # System language lang en_US.UTF-8 # Network information network --bootproto=dhcp --device=eno16777736 --ipv6=auto --activate network --hostname=localhost.localdomain # Root password rootpw passla123 $6$RMPTNRo5P7zulbAR$ueRnuz70DX2Z8Pb2oCgfXv4qXOjkdZlaMnC.CoLheFrUF4BEjRIX8rF.2QpPmj2F0a7iOBM3tUL3tyZNKsDp50 # System services services --enabled="chronyd" # System timezone timezone Europe/Bucharest --isUtc # System bootloader configuration bootloader --location=mbr --boot-drive=sda # Partition clearing information clearpart --none --initlabel # Disk partitioning information part pv.20 --fstype="lvmpv" --ondisk=sda --size=19979 part /boot --fstype="xfs" --ondisk=sda --size=500 volgroup centos --pesize=4096 pv.20 logvol / --fstype="xfs" --grow --maxsize=51200 --size=1024 --name=root --vgname=centos logvol swap --fstype="swap" --size=2048 --name=swap01 --vgname=centos %packages @compat-libraries @core wget net-tools chrony %end

Các tính năng khác của Kickstart

 • Cấu hình cho các input device
 • Cài đặt boot loader
 • Phân vùng ổ cứng.
 • Cấu hình network
 • Cấu hình các gói phần mềm cần thiết
 • Cấu hình hệ thống X Window.
 • Chạy script tạo sẵn sau khi cài đặt xong hệ thống.

Trong bài viết tiếp theo, Onet sẽ tiến hành cài đặt hệ điều hành bằng Kickstart.

Tham khảo:

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Cách chạy Cron cứ sau 5 phút, giây, giờ, ngày, tháng

1. Execute a cron job every 5 Minutes The first field is for Minutes. If you specify * in this field, it runs every minutes....
13/01/2021

[KVM] Tìm hiểu về Virsh Command

Là 1 phần của gói libvirt với bộ công cụ dòng lệnh để tương tác với libvirtd có hỗ trợ quản...
30/12/2020

Moodle [Part 7] – Hướng dẫn tạo bài học và thêm các nội dung vào bài học trên Moodle

Tiếp tục series hướng dẫn sử dụng Moodle. Trong bài viết này, Onet sẽ hướng dẫn bạn tạo bài...
30/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA RESIDENTIAL PROXY VÀ PROXY DATACENTER
17/02/2024

Mua Proxy v6 US Private chạy PRE, Face, Insta, Gmail
07/01/2024

Mua shadowsocks và hướng dẫn sữ dụng trên window
05/01/2024

Tại sao Proxy Socks lại được ưa chuộng hơn Proxy HTTP?
04/01/2024

Mua thuê proxy v4 nuôi zalo chất lượng cao, kinh nghiệm tránh quét tài khoản zalo
02/01/2024