CSF Firewall là gì ? Hướng dẫn cài đặt và cấu hình CSF Firewall cơ bản

24/12/2020

Để bảo vệ máy chủ linux của mình chống lại các cuộc tấn công DDOS, Flood, Syn Flood, Port scan…. ta cần phải cài tường lửa – Firewall cho nó.
Có rất nhiều chương trình Firewall cài đặt trên máy chủ linux nhưng CSF (ConfigServer Security & Firewall) là một trong những firewall nhỏ gọn và hoạt động hiệu quả nhất.
CSF Firewall được cung cấp miễn phí và hoạt động dựa trên iptables và tiến trình ldf để quét các file log để phát hiện các dấu hiệu tấn công nên hầu như không sử dụng nhiều tài nguyên của máy chủ. Vì vậy cài đặt CSF Firewall vừa giúp bạn bảo vệ máy chủ chống lại các cuộc tấn công nhưng vẫn đảm bảo hiệu suất hoạt động tối đa cho website.

Việc cài đặt CSF sẽ giúp máy chủ:
– Hạn chế các lượt tấn công DOS, DDOS.
– Block IP đang Scan Port máy chủ.
– Chống BruteForce Attack vào ftp server, web server, mail server, Directadmin, cPanel…
– Block IP Syn Flood.
– Block IP Ping Flood.
– Cho phép chúng ta không cho truy cập từ 1 quốc gia nào đó rất đơn giản bằng cách chỉ định Country Code chuẩn ISO.
– Hỗ trợ IPv6 và IPv4.
– Khi phát hiện tấn công từ một IP cụ thể, sẽ khóa IP tạm thời hoặc vĩnh viễn ở tầng mạng (an toàn hơn ở tầng ứng dụng ) nên webserver ko phải xử lý các yêu cầu từ các IP bị cấm, không ảnh hưởng tới hiệu suất phục vụ.
– Cho phép bạn chuyến hướng yêu cầu từ các IP bị khóa sang 1 file .html định sẵn để thông báo cho người dùng biết IP của họ bị chặn truy cập (block) tạm thời hoặc vĩnh viễn.
– ….. và còn nhiều chức năng nâng cao khác bạn có thể tìm hiểu thêm.

1.Cài đặt CSF (ConfigServer & Firewall)

Để cài đặt CSF bạn cần đăng nhập vào máy chủ với quyền root, sử dụng lệnh

yum install wget -y
wget http://attachfile.vdrs.net/mb-csf-auto-install && chmod +x csf-auto-install && ./csf-auto-install

2.Căn bản cấu hình

Trước khi cấu hình CSF, chúng ta cần tìm hiểu các quy ước về thông số:
– Tất cả các file cấu hình csf nằm ở: /etc/csf/
– Các tham số khi cấu hình có dạng ARGS = “VALUE” , trong đó

VALUE = “0″ => Disable (Tắt)
VALUE = “1″ => Enable (Bật)
VALUE > 1 (VALUE = “10″ , VALUE = “60″ … ) : giới hạn tối đa.
VALUE >1 (VALUE = “3600″ , VALUE = “7200″ … ) : thời gian tối đa

Bạn có thể chuyển từ trạng thái tắt (disable) sang bật (enable) bằng lệnh sau

csf -e

Lệnh tắt (Disable – vô hiệu hóa) CSF Firewall

csf -x

Lệnh khởi động lại (restart ) CSF firewall

csf -r

Chúng ta bắt đầu thực hiện config CSF. Đầu tiên hãy mở file: csf.conf và chỉnh sửa theo hướng dẫn bên dưới

Mặc định khi cài xong CSF thì TESTING = “1″, với TESTING = “1″ thì LFD daemon (Login Fail Detect daemon) sẽ không hoạt động, do đó nếu máy chủ bị tấn công thì CSF cũng sẽ không block IP tấn công

TESTING = "0"

Thời gian chạy cronjob để clear iptables nếu như TESTING=1 , tính bằng phút

TESTING_INTERVAL = "5"

Tắt chế độ auto update của CSF

AUTO_UPDATES = "0"

Cho phép kết nối TCP qua các cổng: Dùng cho các dịch vụ SSH, sendmail, DNS, Web trên server. (nếu bạn không sử dụng https và email có thể bỏ 25 và 443)

TCP_IN = "22,25,53,80,443"

Cho phép kết nối từ máy chủ ra bên ngoài: cho phép server kết nối đến web server, sendmail server khác.

TCP_OUT = "25,80"

Cho phép người dùng sử dụng dịch vụ DNS trên server

UDP_IN = "53"

Cho phép server truy vấn DNS bên ngoài

UDP_OUT = "53"

Cho phép người dùng thực hiện lệnh ping đến server

ICMP_IN = "1"

Nếu để giá trị này thấp thì khi ping sẽ nhận được giá trị request time out.

ICMP_IN_RATE = "20/s"

Mặc định csf sẽ cấu hình iptables để filter traffic trên toàn bộ các card mạng , ngoại trừ card loopback . Nếu như bạn muốn rules iptables chỉ applied vào card mạng “eth0″ thì khai báo ở đây.

ETH_DEVICE = "eth0"

Nếu bạn không muốn rules iptables không applied vào card mạng nào thì khai báo ở đây. Ví dụ card “eth1″ là card local , bạn không muốn filter trên card này thì cấu hình như trên

ETH_DEVICE_SKIP = "eth1"

– Giới hạn số lượng IP bị block “vĩnh viễn” bởi CSF (các IP này được lưu trong file /etc/csf/csf.deny).
– Con số này để 200 nếu bạn sử dụng VPS và 500 nếu bạn sử dụng server.
– Khi số lượng IP bị block vượt qua con số này , csf sẽ tự động unblock IP cũ nhất

DENY_IP_LIMIT = "200"

Enable tính năng Login fail detection

LF_DAEMON = "1"

Tự động restart CSF khi csf bị stop

LF_CSF = "1"

Filter các gói tin TCP không hợp lệ…

PACKET_FILTER = "1"

Disable IPV6 support.

IPV6 = "0"

Bật chức năng synflood protection : Nếu 1 IP gửi 30 cú pháp SYN trong vòng 1s và số lượng SYN connection tồn tại trên server đạt trên 40 thì block tạm thời IP đó

 SYNFLOOD = "1"
 SYNFLOOD_RATE = "30/s"
 SYNFLOOD_BURST = "40"

Giới hạn số lượng new concurrent connection đến server trên mỗi IP.
– Ví dụ trên có nghĩa : mỗi IP được phép mở 20 concurrent new connection đến port 80 trên server

CONNLIMIT = "80;20"

Giới hạn số lượng connection đến một port cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định.
– Ví dụ như trên có nghĩa : nếu nhiều hơn 20 kết nối tcp đến port 80 trong vòng 5s thì block IP đó tối thiểu 5s tính từ packet cuối cùng của IP đó. Sau 5s IP đó sẽ tự động được unlock và truy cập bình thường

PORTFLOOD = "80;tcp;20;5"

Danh sách các port khi bị drop sẽ không cần phải ghi vào log.

DROP_NOLOG = "10050,10051"

Ghi log các IP vượt quá giới hạn CONNLIMIT cấu hình ở bước trên

CONNLIMIT_LOGGING = "1"

Mặc định toàn bộ email thông báo sẽ được gửi về root của server . Nếu bạn muốn gửi đến địa chỉ email khác thì khai báo ở đây

LF_ALERT_TO = "[email protected]"

Enable tính năng block vĩnh viễn một IP . Nếu một IP bị temp ban (ban tạm) 6 lần khi vi phạm các rule sẽ block ip này 86400s ( 1 ngày) đồng thời gửi email về cho ngừoi quản trị biết

 LF_PERMBLOCK = "1"
 LF_PERMBLOCK_INTERVAL = "86400"
 LF_PERMBLOCK_COUNT = "6"
 LF_PERMBLOCK_ALERT = "1"

Enable tính năng Login Fail Detect cho từng dịch vụ cụ thể (được khai báo bên dưới)

LF_TRIGGER = "1"

Khi LF_TRIGGER = “1″ thì có thể enable LF_TRIGGER_PERM để kích hoạt block IP permanent.
+ LF_TRIGGER_PERM = “1″ => IP sẽ bị block permanent.
+ LF_TRIGGER_PERM = “86400″ => IP sẽ bị block 1 ngày.

LF_TRIGGER_PERM = "1"

Khi một IP vi phạm các rule của LFD thay vì block toàn bộ traffic từ IP này đến server thì chỉ block traffic đến dịch vụ mà IP này login fail (ví dụ login ftp sai nhiều lần thì block truy cập đến FTP nhưng vẫn cho phép truy cập vào website)

LF_SELECT = "1"

Gửi email thông báo nếu một IP bị block bởi các trigger bên dưới

LF_EMAIL_ALERT = "1"

– Nếu login SSH sai 5 lần thì sẽ bị block IP (temp block).
– Nếu bị temp block lớn hơn số lần quy định ở LF_PERMBLOCK_COUNT (cấu hình bước trên ) thì sẽ block permanent

 LF_SSHD = "5"
 LF_SSHD_PERM = "1"

Không kích hoạt login fail detect cho dịch vụ FTP. Tương tự cho các dịch vụ còn lại bên dưới ( SMTP , POP3 , IMAP , .htpasswd , mod_security … )

 LF_FTPD = "0"
 LF_FTPD_PERM = "1"

Không gửi email thông báo khi có một ai đó login thành công thông qua SSH

LF_SSH_EMAIL_ALERT = “0″

Không gửi email thông báo khi có một người dùng “su” (switch user) qua người dùng khác. Không gửi email khi họ dùng lệnh “su” , bất kể “su” thành công hoặc thất bại.

LF_SU_EMAIL_ALERT = “0″

– LFD sẽ check thư mục /tmp và /dev/shm định kỳ sau mỗi 3600s , nếu phát hiện ra các file nghi vấn là file độc hại sẽ gửi email thông báo đến cho chúng ta.
– Thường thì trên server thư mục, /temp và /dev/shm phân quyền cho phép mọi người dùng có quyền ghi trên thư mục này , do đó các attacker lợi dụng điều này để ghi mã độc vào đây (các file để back connect , local root exploit … )

LF_DIRWATCH = "3600"

Khi phát hiện ra các file nghi vấn ở thư mục /tmp và /dev/shm sẽ mv chúng khỏi 2 thư mục trên và append vào file /etc/csf/suspicious.tar , thuận tiện cho chúng ta theo dõi , phân tích về sau và phần nào vô hiệu hóa cuộc tấn công của attacker

LF_DIRWATCH_DISABLE = "1"

Theo dõi sự thay đổi của các file và thư mục , nếu có thay đổi gửi email thông báo về cho chúng ta. Để theo dõi file/thư mục nào thì add chúng vào file csf.dirwatch. Cấu hình như trên thì 60s chạy 1 lần

LF_DIRWATCH_FILE = "60"

Kiểm tra tính toàn vẹn của hệ điều hành bằng cách so sánh MD5 của các file binary khi LFD start với MD5 của các file đó lúc kiểm tra. Nếu khác nhau thì sẽ gửi email thông báo. Tính năng này có thể sẽ hoạt động không chính xác khi hệ thống update và sẽ tăng I/O , load của server do phải tính toán MD5 rất nhiều lần

LF_INTEGRITY = "0"

Phát hiện tấn công brute force từ mạng botnet. Nếu như một account bị login sai quá giới hạn cho phép từ nhiều IP khác nhau thì sẽ block toàn bộ IP đã login sai

LF_DISTATTACK = "0"

Số lượng IP tối thiểu để nhận biết đây là tấn công phân tán (DDOS)

LF_DISTATTACK_UNIQ = "2"

Block login POP3 nếu một account được login nhiều hơn 30 lần trong 1 giờ từ 1 IP. Tương tự cho LT_IMAPD

LT_POP3D = "30"

Send email khi một account vượt quá giới hạn cho phép của LT_IMAPD và LT_POP3D

LT_EMAIL_ALERT = "0"

Không áp dụng permanent block cho LT_POP3D/LT_IMAPD

LT_SKIPPERMBLOCK = "0"

Giới hạn số lượng connection từ một IP đến server . Nếu số lượng đó vượt quá 300 thì temp block IP đó

CT_LIMIT = "300"

Các lần scan để kiểm tra cách nhau 30s

CT_INTERVAL = "30"

Gửi email thông báo nếu một IP bị block bởi connection tracking

CT_EMAIL_ALERT = "1"

Thời gian block một IP nếu như vi phạm Connection tracking limit

CT_BLOCK_TIME = "1800"

Khi đếm số lượng connection từ 1 IP đến server thì bỏ qua trạng thái TIME_WAIT của connection , không đếm trạng thái này

CT_SKIP_TIME_WAIT = "0"

Chỉ đếm các kết nối ở trạng thái SYN_RECV

CT_STATES = "SYN_RECV"

Chỉ áp dụng connection tracking cho các kết nối đến port 80 và 443.

CT_PORTS = "80,443"

Trong 500s nếu kết nối đến nhiều hơn 15 port không có trên server sẽ block IP đó

PS_INTERVAL = "300"
 PS_LIMIT = "15"

Giới hạn range port sẽ được theo dõi

PS_PORTS = "0:65535,ICMP"

IP bị block bởi Port Scan Tracking sẽ là temp block hoặc là permanent :
– PS_PERMANENT = “0″ : IP bị temp block
– PS_PERMANENT = “1″ : IP bị block permanent

PS_PERMANENT = "0"

Nếu PS_PERMANENT = “0″ thì đây là thời gian temp block của một IP

PS_BLOCK_TIME = "3600"

Gửi email thông báo khi có một IP bị block.

PS_EMAIL_ALERT = "1"

Sau khi thực hiện config xong cấu hình CSF. Bạn phải restart lại CSF để thay đổi có hiệu lực: csf -r
Vậy là bạn đã hoàn thành cài đặt và cấu hình CSF cho máy chủ của mình

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

[Netbox] [Phần 5] Hướng dẫn khai báo IPAM trên Netbox

IPAM là viết tắt của IP Address Management, được sử dụng để quản lý các vlan và địa chỉ IP....
30/12/2020

Hướng dẫn cài đặt IP static ubuntu 20.04

Phiên bản Ubuntu 20.04 đã chính thức ra mắt. Và ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm...
30/12/2020

[Apache] Cấu hình Basic Authentication

Basic Authentication là kiểu xác thực cơ bản nhất của một Web Server Apache Mô hình Các bước...
30/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Mua Proxy V6 Nuôi Facebook Spam Hiệu Quả Tại Onetcomvn
03/06/2024

Hướng dẫn cách sử dụng ProxyDroid để duyệt web ẩn danh
03/06/2024

Mua proxy Onet uy tín tại Onet.com.vn
03/06/2024

Thuê mua IPv4 giá rẻ, tốc độ nhanh, uy tín #1
28/05/2024

Thuê địa chỉ IPv4 IPv6 trọn gói ở đâu chất lượng, giá RẺ nhất?
27/05/2024