How to install Linux Kernel 4.4.72 on Ubuntu & Linux Mint

28/12/2020
Chưa phân loại

Greg Kroah-Hartman recently announced the release of Linux Kernel 4.4.72 which addresses quite a few issues raised since last update, which includes ARM, PowerPC improvements and a host of memory fixes. Before we proceed on how to install linux kernel 4.4.72 on ubuntu and its derivatives, lets take a quick look at some of the issues addressed.

Highlight Of Linux Kernel 4.4.72 Fixes

 • Increase the per-task stack canary’s random range from 32 bits to 64 bits on 64-bit platforms
 • Disallow cwnd undo when switching congestion control
 • Fix MR reference count leak on write with immediate
 • Improvement made on data abort handling of tagged pointers on arm64
 • Fix watchpoint matching for tagged pointers
 • Don’t perform cached access checks before we’ve OPENed the file
 • consider memblock reservations for deferred memory initialization sizing
 • Fix panic when serial console and DMA are enabled
 • Drop krefs for interrupted tty lock
 • Fix race between read and ioctl for ALSA timer
 • Drop kernel samples even though :u is specified
 • Fix percpu allocations to be NUMA aware for powerpc
 • Adjust tests to deal with SMAP/PAN

See release notes for full details

How to install Linux Kernel 4.4.72 on Ubuntu 17.04

 • Select your operating system version and install

32bit OS

cd /tmp  wget   kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.4.72/linux-headers-4.4.72-040472_4.4.72-040472.201706141033_all.deb   kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.4.72/linux-headers-4.4.72-040472-generic_4.4.72-040472.201706141033_i386.deb   kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.4.72/linux-image-4.4.72-040472-generic_4.4.72-040472.201706141033_i386.deb  sudo dpkg -i linux-headers-4.4*.deb linux-image-4.4*.deb
 • Update the Grub boot loader
sudo update-grub

64bit OS

cd /tmp  wget   kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.4.72/linux-headers-4.4.72-040472_4.4.72-040472.201706141033_all.deb   kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.4.72/linux-headers-4.4.72-040472-generic_4.4.72-040472.201706141033_amd64.deb   kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v4.4.72/linux-image-4.4.72-040472-generic_4.4.72-040472.201706141033_amd64.deb  sudo dpkg -i linux-headers-4.4*.deb linux-image-4.4*.deb

How to remove Linux Kernel 4.4.72 from Ubuntu 17.04

sudo apt-get remove linux-headers-4.4* linux-image-4.4*
ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Install MongoDB 4 on Debian 10

MongoDB is a NoSQL database. The latest version of MongoDB is version 4. Officially, MongoDB has package repositories for...
29/12/2020

[Ubuntu] Hướng dẫn cài đặt LEMP Stack trên Ubuntu 20.04 Develop version

LEMP là một nhóm các phần mềm có thể dùng để phục vụ các trang web động và các ứng dụng...
30/12/2020

How to create a docker image?

How to create a docker image? Docker is a tool that is designed to benefit both developers and system administrators, making...
12/02/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Mua Proxy V6 Nuôi Facebook Spam Hiệu Quả Tại Onetcomvn
03/06/2024

Hướng dẫn cách sử dụng ProxyDroid để duyệt web ẩn danh
03/06/2024

Mua proxy Onet uy tín tại Onet.com.vn
03/06/2024

Thuê mua IPv4 giá rẻ, tốc độ nhanh, uy tín #1
28/05/2024

Thuê địa chỉ IPv4 IPv6 trọn gói ở đâu chất lượng, giá RẺ nhất?
27/05/2024