How to install Spotify Client for linux on Ubuntu, Linux Mint

28/12/2020
Chưa phân loại

In this tutorial, we will be looking at how to install spotify for linux on Ubuntu. Spotify remains one of the most widely used music streaming services. But with the rising of the likes of Apple music, Spotify team have constantly been releasing new features like Release radar and Discover Weekly, including Daily Mix – a new feature that automatically presents you with a lineup of similar sound tracks of musics you love with minal effort.

Unfortunately, Spotify for Linux is no longer in active development as there are no developers working on it, hence future updates / bugfixes would no longer be provided and supported.

Known linux specific issues with version 1.0.23

How to install Spotify For Linux 1.0.23 on Ubuntu 17.04, Ubuntu 16.10, Ubuntu 16.04, Ubuntu 14.04

Stable Repository

sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys BBEBDCB318AD50EC6865090613B00F1FD2C19886  echo deb http://repository.spotify.com stable non-free | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/spotify.list  sudo apt-get update  sudo apt-get install spotify-client 

Unstable Repository

sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys BBEBDCB318AD50EC6865090613B00F1FD2C19886  echo deb http://repository.spotify.com testing non-free | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/spotify.list  sudo apt-get update  sudo apt-get install spotify-client

How to uninstall Spotify For Linux from Ubuntu

sudo apt-get remove spotify-client
ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Tools to create your own Linux distribution

If you need to create a Linux distribution, then this tutorial will clarify important issues while giving a fast view on...
29/12/2020

Install Oracle JDK 11 on Ubuntu

The full form of JDK is Java Development Kit. It is used to write and test Java programs. Recently, JDK 11 came out. It...
29/12/2020

Best Open Source Games in 2020

There’s no reason to spend $60 on a new AAA release just to bring some variety into your gaming diet when there are many...
29/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Mua Proxy V6 Nuôi Facebook Spam Hiệu Quả Tại Onetcomvn
03/06/2024

Hướng dẫn cách sử dụng ProxyDroid để duyệt web ẩn danh
03/06/2024

Mua proxy Onet uy tín tại Onet.com.vn
03/06/2024

Thuê mua IPv4 giá rẻ, tốc độ nhanh, uy tín #1
28/05/2024

Thuê địa chỉ IPv4 IPv6 trọn gói ở đâu chất lượng, giá RẺ nhất?
27/05/2024