Hướng dẫn cài đặt agent của checkmk trên centos 7

30/12/2020

Giám sát các máy đang chạy hề điều hành linux bằng check_mk như thế nào? Hướng dẫn này tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu về cách cài đặt agent trên máy để check_mk server có thể giao tiếp và giám sát được máy chạy hệ điều hành linux.

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn có thể tìm được agent phù hợp với máy tính của mình để có thể giúp check_mk server bắt đầu giám sát hệ thống của bạn. Nếu bạn chưa biết cách cài đặt một check_mk server ra sao hãy đọc bài hướng dẫn cài đặt check_mk trên centos 7

Mô hình

Thông số VM

Host name IP RAM CPU DISK
check_mk 192.168.80.222 1G 1 20G
client 192.168.80.225 1G 1 20G

Các bước thực hiện với client centos 7

1 Tìm agent phù hợp

Trên các website của check_mk server khi bạn cài đặt và đăng nhập vào nó sẽ hỗ trợ và hiển thị cho bạn các agent 3 loại agent. Việc của bạn là chọn agent phù hợp với hệ điều hành của mình. Ở đây tôi cài đặt agent trên centos 7 nên tôi sẽ chọn agent có đuôi là .rpm để tiến hành cài đặt

NOTE: Các bước dưới đây tất cả đều được thực hiện trên client mà bạn muốn được giám sát. Và các command line được chạy dưới quyền user sudo hoặc user root

2. Cài đặt gói wget

yum install wget -y 

3. Dùng gói wget download agent đã chọn ở bước trên

wget http://192.168.80.222/monitoring/check_mk/agents/check-mk-agent-1.5.0p12-1.noarch.rpm

4. Cấp quyền thực thi cho file vừa download về

chmod +x check-mk-agent-1.5.0p12-1.noarch.rpm

5. Cài đặt agent

rpm -ivh check-mk-agent-1.5.0p12-1.noarch.rpm

6. Cài đặt xinetd

yum install xinetd -y

7. Khởi động xinetd

systemctl start xinetd systemctl enable xinetd

8. Cài đặt gói net-tools để kiểm tra dễ dàng hơn

yum install net-tools -y

9. Mở port trên client để có thể giao tiếp với check_mk server

vi /etc/xinetd.d/check_mk

Sửa các thông số sau

only_from   = 192.168.80.222 disable    = 0 port      = 6556

10. Kiểm tra port mặc định của check_mk sử dụng để giám sát được chưa

[root@client ~]# netstat -npl | grep 6556 tcp6    0   0 :::6556         :::*        LISTEN    1/systemd

11. Mở port trên firewall

 firewall-cmd --add-port=6556/tcp --permanent firewall-cmd --reload

12. Tắt selinux

setenforce 0

Các bước thực hiện với client ubuntu server 14.04

NOTE: Các bước dưới đây tất cả đều được thực hiện trên client mà bạn muốn được giám sát. Và các command line được chạy dưới quyền user sudo hoặc user root

1 Bước đầu tiên này ta sẽ đi tìm agent phù hợp giống như với centos 7 và tôi sẽ chọn agent có đuôi .deb đối với máy có hệ đều hành ubuntu

2. Sử dụng wget để download agent

wget http://192.168.80.222/monitoring/check_mk/agents/check-mk-agent_1.5.0p12-1_all.deb

3. Cấp quyền thực thi cho file vừa download

 chmod +x check-mk-agent_1.5.0p12-1_all.deb

4. Cài đặt agent bằng command line

 sudo dpkg -i check-mk-agent_1.5.0p12-1_all.deb

5. Cài đặt xinetd

sudo apt-get install xinetd

6. Chỉnh sửa file

sudo vi /etc/xinetd.d/check_mk

Sửa các thông số như sau

only_from   = 192.168.80.222 disable    = 0 port      = 6556

7. Khởi động lại dịch vụ xinetd

/etc/init.d/xinetd restart

8. Kiểm tra port đã hoạt động hay chưa

anhduc@ubuntu:~$ netstat -npl | grep 6556 tcp    0   0 0.0.0.0:6556      0.0.0.0:*        LISTEN   

9. Mở port trên firewall

ufw allow 6556/tcp ufw reload

Vậy là các bước để cài đặt một agent đã xong vậy thì làm thể nào để có thể thêm được một host vào trong cấu hình của check_mk server để nó được giám sát thì mời các bạn đến với bài hướng dẫn thêm host vào check_mk server

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Tiến trình và phân loại tiến trình trên Linux

Khi làm việc với hệ điều hành, ta luôn gặp cụm từ process hay tiến trình. Vậy tiến trình là...
30/12/2020

[SSL] Cài đặt SSL miễn phí cho WordPress Website với Let’s Encrypt trên Nginx

Trong thời đại hiện nay, khi mà công nghệ ngày càng trở nên phổ biến thì vấn đề bảo...
30/12/2020

Hướng dẫn cài đặt nagios core 4.x trên Centos 7

Ở bài trước chúng ta đã cùng đi tìm hiểu nagios là gì và cách thức nó hoạt động. Vậy nó được...
28/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA RESIDENTIAL PROXY VÀ PROXY DATACENTER
17/02/2024

Mua Proxy v6 US Private chạy PRE, Face, Insta, Gmail
07/01/2024

Mua shadowsocks và hướng dẫn sữ dụng trên window
05/01/2024

Tại sao Proxy Socks lại được ưa chuộng hơn Proxy HTTP?
04/01/2024

Mua thuê proxy v4 nuôi zalo chất lượng cao, kinh nghiệm tránh quét tài khoản zalo
02/01/2024