Hướng dẫn cảnh báo qua mail khi sử dụng nagios

30/12/2020

Chúng ta không phải lúc nào cũng có thể ngồi nhìn xem khi nào có host hay service nào đó có đang hoạt động tốt hay không. Vậy thì ở bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm cảnh báo qua mail. khi mà có host hay service nào đó gặp sự cố. Bạn sẽ nhận được mail thông báo về nó

Bạn đã có thể giám sát được host và service chưa? Bạn có thể thêm được một host để nagios server giám sát nó chưa? Nếu chưa thì bạn hãy đọc cách làm điều đó ở bài hướng dẫn giám sát host và service với nagios Tôi viết bài này với suy nghĩ rằng mọi người đã biết cách cài đặt và giám sát một host với nagios. Nếu mọi người chưa biết cài đặt ra sao hãy đọc bài ở trên nhé!

Mô hình

Thông số VM

Hostname IP CPU RAM DISK
serve 192.168.80.221 1 1G 20G
client 192.168.80.225 1 1G 20G

Kịch bản : Tôi sẽ cài đặt nagios lên server ( 192.168.80.221) và giám sát một host có tên là client (192.168.80.225). Và tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt nó sẽ cảnh báo mail khi mà client bị tắt hay là khi nó được bật trở lại hoạt động bình thường

Thực hiện Mọi thứ trên nagios server

1.Cài đặt gói mail postfix

yum -y install postfix cyrus-sasl-plain mailx

2. Tạo file lưu trữ user và pass của mail trong file

vi /etc/postfix/sasl_passwd

ví dụ:
[smtp.gmail.com]:587 [email protected]:anhduc123

3. Khai báo file chứa địa chỉ mail tại file cấu hình chính của dịch vụ mail

vi /etc/postfix/main.cf
relayhost = [smtp.gmail.com]:587 smtp_use_tls = yes smtp_sasl_auth_enable = yes smtp_sasl_security_options = smtp_sasl_password_maps = hash:/etc/postfix/sasl_passwd smtp_tls_CAfile = /etc/ssl/certs/ca-bundle.crt

4. Thiết lập chế độ less secure của Gmail
Có rất nhiều mail chưa bật tính năng này. Bạn cần phải bật tính năng này để có thể sử dụng gửi mail bằng nagios. Chúng ta cần sửa tại link này

5. Cấp quyền sử dụng vào đọc cho file chứa user passwd của mail mình sử dụng để gửi đến các mail cần nhận cảnh báo

chown root:postfix /etc/postfix/sasl_passwd* chmod 600 /etc/postfix/sasl_passwd postmap /etc/postfix/sasl_passwd

6. Khởi động dịch vụ postfix

systemctl start postfix systemctl enable postfix

7. Kiểm tra xem dịch vụ postfix đa hoạt động hay chưa

 echo "This is a test." | mail -s "test message" [email protected]

8. Khai báo contact nhận cảnh báo mail

define contact{     contact_name          nagiosadmin           use               generic-contact        alias              Nagios Admin         email              [email protected]       service_notification_period       24x7     service_notification_options      w,u,c,r     service_notification_commands      notify-service-by-email     host_notification_period        24x7     host_notification_options        d,u,r     host_notification_commands       notify-host-by-email }

9. Sử dụng contact khi khai báo giám sát host

define host{     use               linux-box     host_name            client     alias              CentOS 7     address             192.168.80.225     contact_groups         admins }

10. Khởi động lại dịch vụ nagios

service nagios restart

11. Kiểm tra dịch vụ cảnh báo qua mail. Tắt client và kiểm tra mail trong contact

Nó sẽ giúp các bạn nhận được thông báo rằng máy của mình đã bị tắt. giúp các bạn kịp thời nhận ra và kiểm tra ngay lập tức.
Chúc các bạn thành công!

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Hướng dẫn cài đặt PHP 7.x trên CentOS7

Vì phiên bản PHP5.x đã sắp đến thời gian ngừng hỗ trợ, do vậy một số ứng cần yêu cầu PHP...
28/12/2020

[Apache] Tổng quan về dịch vụ Apache

Apache là chương trình dịch vụ Web Server miễn phí nổi tiếng nhất thế giới . Apache Web Server ban...
30/12/2020

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Discovery trong checkmk

Tại sao sau khi add thêm host mà chúng ta đã có những dịch vụ được giám sát rồi? Checkmk làm như...
30/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA RESIDENTIAL PROXY VÀ PROXY DATACENTER
17/02/2024

Mua Proxy v6 US Private chạy PRE, Face, Insta, Gmail
07/01/2024

Mua shadowsocks và hướng dẫn sữ dụng trên window
05/01/2024

Tại sao Proxy Socks lại được ưa chuộng hơn Proxy HTTP?
04/01/2024

Mua thuê proxy v4 nuôi zalo chất lượng cao, kinh nghiệm tránh quét tài khoản zalo
02/01/2024