sh <(curl https://autoinstall.plesk.com/one-click-installer || wget -O - https://autoinstall.plesk.com/one-click-installer)

Sau khi cài đặt hoàn tất, hệ thống sẽ hiện thông báo thông tin đăng nhập quản trị cho bạn. Bạn đăng nhập với thông tin là SSH của mình.

Đăng nhập thành công, bạn sẽ bắt đầu khởi tạo tài khoản Administrator. Điền các thông tin email, mật khẩu và License Plesk tại đây (nếu chưa có License có thể chọn bản trial 15 ngày dùng thử)

Hệ thống sẽ bắt đầu khởi tạo, sau khi hoàn tất sẽ hiện ra giao diện quản lý của Plesk.

Vậy là bạn đã hoàn tất việc cài đặt Plesk cho Cloud Server hệ điều hành CentOS.

Đối với hệ điều hành Ubuntu

Các bước thực hiện tương tự như đối với hệ điều hành CentOS.

Để kích hoạt bản quyền Plesk vui lòng liên hệ ticket : https://id.onet.com.vn/contact.php

Cung cấp bản quyền đối với Web Host Edition VPS + Dedicate Server chỉ : 900.000đ/Năm : đăng ký 

Web Host Edition VPS + Dedicate Server

Build and grow your
hosting business on Plesk
Unlimited domains
WordPress Toolkit
Subscription Management
Account Management
Reseller Management