Hướng dẫn cấu hình Rclone kết nối với Dropbox

30/12/2020

bài trước, chúng ta đã tìm hiểu cách cấu hình rclone kết nối qua tài khoản ftp.

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách cấu hình rclone với dropbox.

Nếu chưa cài đặt rclone, bạn tham khảo thêm bài viết hướng dẫn cài đặt rclone nhé.

Để bắt đầu, thực hiện lệnh:

rclone config

Nhập n (New remote) để tạo kết nối mới.

Dòng name sẽ nhập tên của kết nối, trong ví dụ này tên kết nối sẽ là dropbox.

Danh sách các dịch vụ lưu trữ đám mây hiển thị, nhập 9 để chọn dropbox.

Tiếp theo chương trình yêu cầu nhập client_idclient_secret, để trống và chuyển bước tiếp theo bằng cách Enter.

Sau đó, tại dòng Edit advanced config? để trống bằng cách Enter để chọn giá trị mặc định là No (hoặc nhập n).

Dòng Remote config, nhập y để chọn cấu hình tự động.

Chương trình gửi một link xác thực để truy cập dropbox của bạn, click Allow để cấp quyền truy cập vào dropbox cho rclone.

Thông báo thành công trên trình duyệt như dưới đây:

Chương trình tiếp tục xác nhận lần cuối cùng với người dùng các thông tin đã nhập phía trên, Enter để chọn giá trị mặc định yes.

Output của quá trình cấu hình kết nối rclone với dropbox như sau:

phuongdm@Phuongdm-PC:~$ rclone config Current remotes: Name         Type ====         ==== ftp         ftp ggdrive       drive e) Edit existing remote n) New remote d) Delete remote r) Rename remote c) Copy remote s) Set configuration password q) Quit config e/n/d/r/c/s/q> n name> dropbox Type of storage to configure. Enter a string value. Press Enter for the default (""). Choose a number from below, or type in your own value 1 / 1Fichier   "fichier" 2 / Alias for an existing remote   "alias" 3 / Amazon Drive   "amazon cloud drive" 4 / Amazon S3 Compliant Storage Provider (AWS, Alibaba, Ceph, Digital Ocean, Dreamhost, IBM COS, Minio, Tencent COS, etc)   "s3" 5 / Backblaze B2   "b2" 6 / Box   "box" 7 / Cache a remote   "cache" 8 / Citrix Sharefile   "sharefile" 9 / Dropbox   "dropbox" 10 / Encrypt/Decrypt a remote   "crypt" 11 / FTP Connection   "ftp" 12 / Google Cloud Storage (this is not Google Drive)   "google cloud storage" 13 / Google Drive   "drive" 14 / Google Photos   "google photos" 15 / Hubic   "hubic" 16 / In memory object storage system.   "memory" 17 / Jottacloud   "jottacloud" 18 / Koofr   "koofr" 19 / Local Disk   "local" 20 / Mail.ru Cloud   "mailru" 21 / Mega   "mega" 22 / Microsoft Azure Blob Storage   "azureblob" 23 / Microsoft OneDrive   "onedrive" 24 / OpenDrive   "opendrive" 25 / OpenStack Swift (Rackspace Cloud Files, Memset Memstore, OVH)   "swift" 26 / Pcloud   "pcloud" 27 / Put.io   "putio" 28 / QingCloud Object Storage   "qingstor" 29 / SSH/SFTP Connection   "sftp" 30 / Sugarsync   "sugarsync" 31 / Tardigrade Decentralized Cloud Storage   "tardigrade" 32 / Transparently chunk/split large files   "chunker" 33 / Union merges the contents of several upstream fs   "union" 34 / Webdav   "webdav" 35 / Yandex Disk   "yandex" 36 / http Connection   "http" 37 / premiumize.me   "premiumizeme" 38 / seafile   "seafile" Storage> 9 ** See help for dropbox backend at: https://rclone.org/dropbox/ ** OAuth Client Id Leave blank normally. Enter a string value. Press Enter for the default (""). client_id> OAuth Client Secret Leave blank normally. Enter a string value. Press Enter for the default (""). client_secret> Edit advanced config? (y/n) y) Yes n) No (default) y/n> Remote config Use auto config? * Say Y if not sure * Say N if you are working on a remote or headless machine y) Yes (default) n) No y/n> If your browser doesn't open automatically go to the following link: http://127.0.0.1:53682/auth?state=XXXXX Log in and authorize rclone for access Waiting for code... Got code -------------------- [dropbox] type = dropbox token = {"access_token":"","token_type":"bearer","expiry":"0001-01-01T00:00:00Z"} -------------------- y) Yes this is OK (default) e) Edit this remote d) Delete this remote y/e/d> y Current remotes: Name         Type ====         ==== dropbox       dropbox ftp         ftp ggdrive       drive e) Edit existing remote n) New remote d) Delete remote r) Rename remote c) Copy remote s) Set configuration password q) Quit config e/n/d/r/c/s/q>

Vậy là chúng ta kết nối thành công với dropbox bằng rclone.

Để kiểm tra hoạt động của rclone, chúng ta có thể sử dụng lệnh sau để liệt kê các file trên dropbox:

phuongdm@Phuongdm-PC:~$ rclone ls dropbox:    240 Get Started with Dropbox Paper.url  1102331 Get Started with Dropbox.pdf

Kiểm tra tài nguyên của dropbox bằng rclone:

phuongdm@Phuongdm-PC:~$ rclone about dropbox: Total:  2G Used:  1.051M Free:  1.999G

Kiểm tra file trên dropbox:

Một số bài viết liên quan:

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Nextcloud [Part 2] – Cài đặt Nextcloud trên Ubuntu 18

Mục lục Chuẩn bị môi trường Cài đặt dịch vụ Web Cài đặt MariaDB Cài đặt PHP 7.2 Cài...
30/12/2020

[Command] [df][du]Kiểm tra dung lượng đĩa trong Linux

Là một admin hệ thống, bạn luôn muốn chắc chắn rằng bạn có đủ không gian đĩa để cho máy...
30/12/2020

Hướng dẫn cài đặt phpMyAdmin trên CentOS 8

Cài đặt phpMyAdmin Lưu version đến variable export VER="4.9.1" Tải về bản phát hành mới nhất của...
28/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA RESIDENTIAL PROXY VÀ PROXY DATACENTER
17/02/2024

Mua Proxy v6 US Private chạy PRE, Face, Insta, Gmail
07/01/2024

Mua shadowsocks và hướng dẫn sữ dụng trên window
05/01/2024

Tại sao Proxy Socks lại được ưa chuộng hơn Proxy HTTP?
04/01/2024

Mua thuê proxy v4 nuôi zalo chất lượng cao, kinh nghiệm tránh quét tài khoản zalo
02/01/2024