Hướng dẫn đổi mật khẩu password VPS Windows Server 2012 – 2016 – 2019

30/03/2021

Để thay đổi mật khẩu Windows Server:

+ Tại Desktop vào Start

+ Click Control Panel, chọn User Accounts hoặc click icon Tìm kiếm.

Tại Icon tìm kiếm  Control Panel

+ Click  Change account type

+ Chọn Accounts cần đổi password, ở đây ta chọn tài khoản Administrator

+ Tại Change an Accounts, Mục Make changes to your user account, click Change your password.