Hướng dẫn xóa netplan và cài đặt ifupdown thay thế trên Ubuntu 18.04

30/12/2020

Từ trong những bản phát hành mới đây của Ubuntu, Netplan là tiện ích mặc định giúp ta cấu hình network, tuy nếu bạn chưa quen với netplan hoặc vì một lý do nào đó bạn hoàn toàn có thể xóa bỏ netplan và sử dụng ifupdown thay thế, trong bài viết này Onet sẽ hướng dẫn bạn cách xóa bỏ netplan và cài đặt ifupdown để thay thế.

Từ trong những bản phát hành mới đây của Ubuntu, Netplan là tiện ích mặc định giúp ta cấu hình network, Netplan cho phép dễ dàng cấu hình mạng trên hệ thống thông qua các tệp YAML. Netplan xử lý YAML và tạo các cấu hình cần thiết cho NetworkManager hoặc systemd-network của trình kết xuất hệ thống, tuy nếu bạn chưa quen với netplan hoặc vì một lý do nào đó bạn hoàn toàn có thể xóa bỏ netplan và sử dụng ifupdown thay thế, để xóa bỏ netplan và sử dụng ifupdown bạn làm theo các bước sau đây.

Disable netplan

Để tắt netplan ta chạy lệnh sau:

echo 'GRUB_CMDLINE_LINUX = "netcfg/do_not_use_netplan = true"' >> /etc/default/grub

Sau đó ta cập nhật lại grub:

sudo update-grub

Cài đặt ifupdown thay thế netplan

Để cài đặt ifupdown ta thực hiện các lệnh sau:

sudo apt-get update sudo apt-get install -y ifupdown

Xóa netplan khỏi hệ thống

Ta thực hiện lệnh sau để xóa bỏ netplan khỏi hệ thống:

sudo apt-get --purge remove netplan.io

Nếu bạn chưa cài đặt ifupdown, khi xóa bỏ netplan hệ thống sẽ tự cài đặt ifupdown thay thế cho bạn, đầu ra của lệnh sẽ tương tự như sau:

Reading package lists... Done Building dependency tree    Reading state information... Done The following package was automatically installed and is no longer required:  python3-netifaces Use 'sudo apt autoremove' to remove it. The following additional packages will be installed:  cloud-init ifupdown Suggested packages:  ppp rdnssd The following packages will be REMOVED:  netplan.io* nplan* ubuntu-minimal* The following NEW packages will be installed:  ifupdown The following packages will be upgraded:  cloud-init 1 upgraded, 1 newly installed, 3 to remove and 50 not upgraded. Need to get 460 kB of archives. After this operation, 4,096 B disk space will be freed. Do you want to continue? [Y/n] n Abort.

Sau đó ta xóa toàn bộ cấu hình của netplan:

sudo rm -rf /usr/share/netplan sudo rm -rf /etc/netplan

Cấu hình interfaces

Mặc định khi netplan được sử dụng thì trong file config tại /etc/network/interfaces sẽ có nội dung như sau:

# ifupdown has been replaced by netplan(5) on this system. See # /etc/netplan for current configuration. # To re-enable ifupdown on this system, you can run: #  sudo apt install ifupdown

Đây là file cấu hình các network interface sử dụng cho ifupdown, để cấu hình ta cần chỉnh sửa file này, tuy nhiên trước khi cấu hình ta cần xác định tên các interface để sử dụng trong lúc cấu hình, ta chạy lệnh ip addr để xem thông tin, kết quả sẽ như dưới đây:

ip addr 1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00   inet 127.0.0.1/8 scope host lo    valid_lft forever preferred_lft forever   inet6 ::1/128 scope host     valid_lft forever preferred_lft forever 2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000   link/ether 00:0c:29:b9:b6:44 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff   inet 192.168.4.133/24 brd 192.168.4.255 scope global dynamic ens33    valid_lft 1522sec preferred_lft 1522sec   inet6 fe80::20c:29ff:feb9:b644/64 scope link     valid_lft forever preferred_lft forever

Trong đó:

 • lo là giao diện loopback
 • ens33 là một inteface chính của ta

Ngoài ra ta còn có thể xác định bằng lệnh sau:

ls /sys/class/net/ ens33 lo

Tiếp ta cần chỉnh sửa file để cấu hình. dưới dây là hai cách cấu hình ip tĩnh (static IP) và ip động (dynamic IP), tùy vào nhu cầu sử dụng chúng ta có thể cấu hình theo một trong hai cách sau:

Config dynamic IP

Để cấu hình dynamic ip ta thêm các dòng sau vào file /etc/network/interfaces:

auto lo iface lo inet loopback auto ens33 iface ens33 inet dhcp

Chú ý: bạn cần thay thế ens33 đúng với tên ta đã xác định ở bước trên

Config static IP

Để cấu hình dynamic ip ta thêm các dòng sau vào file /etc/network/interfaces:

auto lo iface lo inet loopback  auto ens33 iface ens33 inet static address 192.168.1.10 netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1 broadcst 192.168.1.255 dns-nameservers 8.8.8.8 8.8.4.4 dns-search lan

Chú ý: bạn cần thay thế ens33 đúng với tên ta đã xác định ở bước trên và các thông số về ip theo cấu hình mạng của bạn.

Cuối cùng khi đã cấu hình xong ta cần khởi động lại hệ thống để mọi thứ được áp dụng bằng lệnh sau.

sudo shutdown -r now

Kết luận

Như vậy Onet đã hướng dẫn bạn cách xóa bỏ netplan và cài đặt thay thế ifupdown, Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết, Chúc các bạn thành công!

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

How to Update All Packages on OpenSUSE

In the case of Linux, a package is a compressed archive containing necessary data and/or codes to perform a certain task....
29/12/2020

VIM Spell Check

Spell checkers are nothing more than a software that keeps on checking the spelling of whatever word you’re typing against...
29/12/2020

Vim Basics Tutorial

If you’re using Linux for some time, it’s safe to assume that you’re familiar with the text editors. A text editor...
29/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA RESIDENTIAL PROXY VÀ PROXY DATACENTER
17/02/2024

Mua Proxy v6 US Private chạy PRE, Face, Insta, Gmail
07/01/2024

Mua shadowsocks và hướng dẫn sữ dụng trên window
05/01/2024

Tại sao Proxy Socks lại được ưa chuộng hơn Proxy HTTP?
04/01/2024

Mua thuê proxy v4 nuôi zalo chất lượng cao, kinh nghiệm tránh quét tài khoản zalo
02/01/2024