Install VMWare Tools on Ubuntu

28/12/2020

How to Install VMWare Tools on an Ubuntu Virtual Machine

In this article I will show you how to install VMware Tools on an Ubuntu Virtual Machine. I am using Ubuntu 17.10 Artful Aardvark for the demo. But it should work on other version of Ubuntu as well. Let’s get started.

First update the package repository cache of your Ubuntu operating system with the following command:

$ sudo apt-get update

The package repository cache should be updated.

You can’t use Open VM Tools and VMware Tools together. If you have Open VM Tools installed, you can remove it with the following command:

$ sudo apt-get remove –purge open-vm-tools open-vm-tools-desktop
 open-vm-tools-dkms

It should be removed along with the configuration files.

Now you have to install build-essential package of Ubuntu. This package contains everything required to compile and build a program (usually C/C++) on Ubuntu.

Run the following command to install build-essential on Ubuntu:

$ sudo apt-get install build-essential

Press ‘y’ and then press <Enter> to continue.

build-essential should be installed.

Now install the Linux Kernel headers for your currently installed Kernel with the following command:

$ sudo apt-get install linux-headers-generic

As you can see it is already installed on my Ubuntu VM.

Now from VMware menu, go to VM and then click on Install VMware Tools…

VMware Tools CD should be inserted into the VM’s CD/DVD drive as you can see from the screenshot below. Now double click on the VMware Tools DVD icons as marked in the screenshot.

The contents of the CD/DVD should be opened with File Manager.

Now press the right mouse button and click on Open in Terminal as shown in the screenshot below.

I listed the contents of the CD/DVD with ls command. As you can see from the marked section of the screenshot below, a .tar.gz file is there.

Copy the .tar.gz file to the ~/Downloads/ directory with the following command:

$ cp -v VMwareTools*.tar.gz ~/Downloads

The file should be copied.

Now navigate to the ~/Downloads/ directory with the following command:

$ cd ~/Downloads

You should find the .tar.gz file you just copied here.

Now extract the .tar.gz archive with the following command:

$ tar xvzf VMwareTools-*.tar.gz

The archive should be extracted.

A new directory vmware-tools-distrib/ should be created.

Navigate to the vmware-tools-distrib/ directory with the following command:

$ cd vmware-tools-distrib/

If you list the contents of the vmware-tools-distrib/ directory, you should find the marked file as shown in the screenshot below. vmware-install.pl is the script file that you have to run as root to install VMware Tools.

Run the following command to execute the vmware-install.pl script:

$ sudo ./vmware-install.pl

Now type in ‘yes’ and then press <Enter> to continue.

Press <Enter> to continue.

Press <Enter> to continue.

Press <Enter> to continue.

Press <Enter> to continue.

Press <Enter> to continue.

Press <Enter> to continue.

Press <Enter> to continue.

Press <Enter> to continue.

Press <Enter> to continue.

Press <Enter> to continue.

Press <Enter> to continue.

At this point, the VMware Tools configuration process is running.

Press <Enter> to continue.

Press <Enter> to continue.

Press <Enter> to continue.

Press <Enter> to continue.

Press <Enter> to continue.

Press <Enter> to continue.

Press <Enter> to continue.

Press <Enter> to continue.

VMware Tools should be installed.

You can whether VMware Tools is installed correctly and working with the following command:

$ vmware-toolbox-cmd –version

As you can see from the screenshot below, the version number is printed. It means it was installed correctly.

You can do a lot of configuration and find out a lot of information about your VM with VMware Tools.

For example, you can use vmware-toolbox-cmd command to check the speed of the processor as follows:

$ sudo vmware-toolbox-cmd stat speed

You can also run the following command to find out more about vmware-toolbox-cmd command:

$ sudo vmware-toolbox-cmd help

There are many more VMware Tools commands as you can see from the screenshot below. I can’t explain them in this article as it is out of the scope of this article. But take a look at VMware documentation for more information.

That’s how you install VMware Tools on Ubuntu Virtual Machine. Thanks for reading this article.

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

How to Install CentOS 8 on VMware ESXi Server

VMware ESXi is a free type-I hypervisor. You can easily install it on your computer and run virtual machines in it. VMware...
29/12/2020

Install VMWare Tools on Ubuntu

How to Install VMWare Tools on an Ubuntu Virtual Machine In this article I will show you how to install VMware Tools on...
28/12/2020

VMWare vs VirtualBox

VMware and VirtualBox are both the top two popular desktop virtualization options. They are both supported on Windows,...
28/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Mua Proxy V6 Nuôi Facebook Spam Hiệu Quả Tại Onetcomvn
03/06/2024

Hướng dẫn cách sử dụng ProxyDroid để duyệt web ẩn danh
03/06/2024

Mua proxy Onet uy tín tại Onet.com.vn
03/06/2024

Thuê mua IPv4 giá rẻ, tốc độ nhanh, uy tín #1
28/05/2024

Thuê địa chỉ IPv4 IPv6 trọn gói ở đâu chất lượng, giá RẺ nhất?
27/05/2024