7 Tips to Optimize Your Docker Images

28/12/2020


7 Tips to Optimize Your Docker Images

#1 Design Container Images for a Single Job

By focusing a container image for single job it will be focused and lightweight. Making a container image multi-purpose will bloat the size

#2 Install Required Packages Only

Install the bare minimum packages for the single job the image will be used for

#3 Reduce Number of Layers

Each RUN command creates a new layer. Combining the layers can reduce the image size. So, smart combinations of commands can lead to smaller images.

#4 Avoid Storing Application data

Storing application data in the container will balloon up your images. For production environments, always use the volume feature to keep the container separate from the data

#5 Avoid Using :latest

Using specific tags can ensure that you know the exact image being used from the Docker registry and don’t have any surprises if the :latest changes

#6 Sort Multi-line Arguments

Whenever you have a multi-line argument, sort the arguments alphanumerically to improve maintenance of the code. Haphazard arguments can lead to duplications. They are also harder to update

#7 Use .dockerignore

Use the .dockerignore to exclude unnecessary files and folders that complicate the build process and bloat the image


Optimizing Docker Images

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Deploying MySQL using Docker-Compose

MySQL is one of the most popular database management systems out there. Many applications use it for their backend needs....
29/12/2020

5 Docker Compose Examples

Docker compose is an efficient and easy way of deploying docker containers on a host. Compose takes in a YAML file and...
29/12/2020

Top Web Based Docker Monitoring Tools

What is Docker Monitoring: The essence of monitoring philosophy is to ensure that the performance of a running program...
29/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Mua Proxy V6 Nuôi Facebook Spam Hiệu Quả Tại Onetcomvn
03/06/2024

Hướng dẫn cách sử dụng ProxyDroid để duyệt web ẩn danh
03/06/2024

Mua proxy Onet uy tín tại Onet.com.vn
03/06/2024

Thuê mua IPv4 giá rẻ, tốc độ nhanh, uy tín #1
28/05/2024

Thuê địa chỉ IPv4 IPv6 trọn gói ở đâu chất lượng, giá RẺ nhất?
27/05/2024