How to Install VMware Workstation Pro 14 on Arch Linux

28/12/2020
VMware Workstation is one of the best Virtualization Tool. It is a little bit more complicated to install on Arch Linux than any other Linux distribution like Ubuntu/Debian. In this article, I will show you how to install and configure VMware Workstation Pro 14 on Arch Linux. Let’s get started.

Installing VMware Workstation Pro 14

First update the pacman package repository cache with the following command:

$ sudo pacman -Sy

The pacman package repository cache should be updated.

Now install Git version control system with the following command:

$ sudo pacman -S git

Press y and then press <Enter> to continue.

Git should be installed.

Now navigate to the ~/Downloads directory with the following command:

$ cd ~/Downloads

Now clone the AUR Git repository of vmware-workstation with the following command:

$ git clone https://aur.archlinux.org/vmware-workstation.git

The vmware-workstation AUR Git repository should be cloned.

VMware Workstation text based installer depends on ncurses5-compat-libs. So you will have to install that from AUR as well as it is not available in the official package repository of Arch Linux.

Clone the ncurses5-compat-libs AUR Git repository with the following command:

$ git clone https://aur.archlinux.org/ncurses5-compat-libs.git

The ncurses5-compat-libs AUR Git repository should be cloned.

Now if you list the contents of the ~/Downloads directory, there should be 2 directories as you can see in the screenshot below.

First you have to install ncurses5-compat-libs package as vmware-workstation depends on it.

Navigate to the ncurses5-compat-libs/ directory with the following command:

$ cd ncurses5-compat-libs/

NOTE: I tried the makepkg -s command for ncurses5-compat-libs but it throws the following errors.

I tried to add the GPG keys, but for some reason it did not work for me as you can see in the screenshot below. I skipped GPG check in the end. It may work for you, so feel free to try.

$ gpg –keyserver "http://pgp.mit.edu/" –recv-keys "702353E0F7E48EDB"
$ gpg –lsign 702353E0F7E48EDB

Now run the following command to make a pacman package of ncurses5-compat-libs:

$ makepkg -s –skippgpcheck

The pacman package build process for ncurses5-compat-libs.

ncurses5-compat-libs pacman package should be created at this point.

Now install ncurses5-compat-libs with the following command:

$ sudo pacman -U *.tar.xz

Now press y and then press <Enter>.

ncurses5-compat-libs should be installed.

Now navigate to the vmware-workstation/ directory with the following command:

$ cd ../vmware-workstation

Now run the following command to make a pacman package of vmware-workstation:

$ makepkg -s

Press y and then press <Enter> to continue.

The pacman package is being created.

It is created at this point.

Now install vmware-workstation package with the following command:

$ sudo pacman -U *.tar.xz

Now press y and then press <Enter> to continue.

vmware-workstation should be installed. You may see an error as marked in the screenshot below. Don’t fear, it is easy to solve. It means you have to perform a kernel update and install the kernel headers.

Run the following command to update the kernel and install the kernel headers:

$ sudo pacman -Sy linux linux-headers

Now press y and then press <Enter> to continue.

As you can see in the marked section of the screenshot below, the DKMS kernel modules of VMware Workstation is being installed.

The kernel should be updated and the kernel headers along with VMware DKMS modules should be installed.

Now restart your computer with the following command:

$ sudo reboot

Once your computer starts, you can check whether you kernel was updated with the following command:

$ uname -r

Now load the VMware kernel modules with the following command:

$ sudo modprobe -a vmw_vmci vmmon

Now start vmware-networks service with the following command:

$ sudo systemctl start vmware-networks

Now add vmware-networks service to the system startup with the following command:

$ sudo systemctl enable vmware-networks

vmware-networks should be added to the system startup.

Now start the vmware-usbarbitrator service with the following command:

$ sudo systemctl start vmware-usbarbitrator

Now add vmware-usbarbitrator service to the system startup with the following command:

$ sudo systemctl enable vmware-usbarbitrator

vmware-usbarbitrator should be added to the system startup.

Now start the vmware-hostd service with the following command:

$ sudo systemctl start vmware-hostd

Now add vmware-hostd service to the system startup with the following command:

$ sudo systemctl enable vmware-hostd

vmware-hostd should be added to the system startup.

Starting VMware Workstation Pro 14

Now go to the Application Menu and search for VMware Workstation. Once you find it, click on the VMware Workstation icon as shown in the screenshot below.

You should see the following window. Enter you license key for VMware Workstation 14 and click on OK. If you want to try it out, click on I want to try VMware Workstation 14 for 30 days. and click on OK.

Now enter your root password and click on OK.

You should see the following window. Click on OK.

This is the main window of VMware Workstation Pro 14.

If you want to see more information, then go to Help and then click on About VMware Workstation.

You should see some more information about it.

As you can see, I can create Virtual Machines now.

That’s how you install VMware Workstation Pro 14 on Arch Linux. Thanks for reading this article.

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

VMWare vs VirtualBox

VMware and VirtualBox are both the top two popular desktop virtualization options. They are both supported on Windows,...
28/12/2020

Install Ubuntu in VMware Workstation

In this article, I am going to show you how to install Ubuntu in VMware Workstation Virtual Machine. So, let’s get started. Downloading...
29/12/2020

Mounting VMware Shares from the Command Line on Linux VM

In this article, I am going to show you how to share a directory/folder to a VMware Virtual Machine (VM) and how to mount...
29/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Mua Proxy V6 Nuôi Facebook Spam Hiệu Quả Tại Onetcomvn
03/06/2024

Hướng dẫn cách sử dụng ProxyDroid để duyệt web ẩn danh
03/06/2024

Mua proxy Onet uy tín tại Onet.com.vn
03/06/2024

Thuê mua IPv4 giá rẻ, tốc độ nhanh, uy tín #1
28/05/2024

Thuê địa chỉ IPv4 IPv6 trọn gói ở đâu chất lượng, giá RẺ nhất?
27/05/2024