Hướng dẫn cài đặt PHP 7.x trên CentOS7

28/12/2020

Vì phiên bản PHP5.x đã sắp đến thời gian ngừng hỗ trợ, do vậy một số ứng cần yêu cầu PHP 7.x trở lên như WordPress, Drupal, Joomla, Laravel, Magento … nhưng mặc định trong các phiên bản CentOS khi cài đặt thông qua yum lại sử dụng repos của PHP 5.x. Do vậy trong hướng dẫn này tôi sẽ hướng dẫn bạn cài đặt PHP 7.x trên hệ điều hành CentOS 7.x

1. Cài đặt repo chứa PHP 7.x

PHP 7.x có ở nhiều repo khác nhau nhưng trong hướng dẫn này tôi sẽ sử dụng repository REMI

sudo yum install -y epel-release yum-utils sudo yum install -y http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm

2. Cài đặt PHP 7.x

2.1. Cài đặt PHP 7.3

Kích hoạt PHP 7.3 khi sử dụng repository REMI.

yum-config-manager --enable remi-php73

Cài đặt PHP 7.3 và các gói cần thiết.

yum install -y php php-common php-opcache php-mcrypt php-cli php-gd php-curl php-mysqlnd

Kiểm tra lại phiên bản PHP sau khi đã cài xong

php -v

Kết quả

2.2. Cài đặt PHP 7.2

Kích hoạt PHP 7.x khi sử dụng repository REMI. Lưu ý: cần cài đặt các gói epel-release và yum-utils ở mục 1.

yum-config-manager --enable remi-php72

Cài đặt PHP 7.2

yum install -y php php-common php-opcache php-mcrypt php-cli php-gd php-curl php-mysqlnd 

Kiểm tra lại phiên bản PHP vừa cài xong

php -v

Kết quả

2.3. Cài đặt PHP 7.1

Kích hoạt PHP 7.1 khi sử dụng repository REMI. Lưu ý: cần cài đặt các gói epel-release và yum-utils ở mục 1.

 yum-config-manager --enable remi-php71 

Cài đặt PHP 7.1

yum install -y php php-common php-opcache php-mcrypt php-cli php-gd php-curl php-mysql

Kiểm tra lại phiên bản PHP vừa cài

php -v
[root@srvOnet ~]# php -v PHP 7.1.30 (cli) (built: Jul  2 2019 17:22:20) ( NTS ) Copyright (c) 1997-2018 The PHP Group Zend Engine v3.1.0, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies     with Zend OPcache v7.1.30, Copyright (c) 1999-2018, by Zend Technologies

3. Tổng kết

Tới đây bạn đã hoàn tất việc cài đặt PHP phiên bản 7.x trên hệ điều hành CentOS 7. Để sử dụng được PHP bạn có thể sử dụng các web server là Apache hoặc Nginx với các gói bổ trợ cho PHP và cấu hình thêm các tùy chọn.

Bạn có thể tham khảo các bài cấu hình về LAMP, LEMP để tham khảo thêm.

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Firewall [ Phần 3 ] Iptables Service

I. Giới thiệu về Iptables Service Iptables Service là Firewall được cấu hình và hoạt động...
30/12/2020

Làm việc với lệnh Find và Locate

1. Lệnh Find find đường_dẫn -name kí_tự_cần_tìm Lệnh này sẽ cung cấp cho bạn một danh...
30/12/2020

[NGINX] Thiết lập chứng nhận SSL miễn phí từ Let’s Encrypt cho các website

SSL là chữ viết tắt của Secure Sockets Layer (Lớp socket bảo mật) –...
30/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

Mua Proxy V6 Nuôi Facebook Spam Hiệu Quả Tại Onetcomvn
03/06/2024

Hướng dẫn cách sử dụng ProxyDroid để duyệt web ẩn danh
03/06/2024

Mua proxy Onet uy tín tại Onet.com.vn
03/06/2024

Thuê mua IPv4 giá rẻ, tốc độ nhanh, uy tín #1
28/05/2024

Thuê địa chỉ IPv4 IPv6 trọn gói ở đâu chất lượng, giá RẺ nhất?
27/05/2024