Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Postfix để gửi mail trên Ubuntu 18

30/12/2020

Postfix là một phầm mềm nguồn mở được dùng để gửi mail (Mail Transfer Agent-MTA). Được phát hành bởi IBM với mục tiêu thay thế trình gửi mail phổ biến là sendmail. Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt postfix để gửi mail trên Ubuntu 18.04 LTS

Cách cài đặt Postfix trên Ubuntu 18 rất đơn giản:

apt-get update -y apt-get install postfix mailutils -y

Sau khi chạy lệnh trên bạn cần

 • Chọn “Internet site”
 • Sau đó nhập vào hostname của bạn.

Cấu hình firewall cho phép Postfix hoạt động

ufw allow Postfix

Khởi động service

service postfix restart service postfix enable

Kiểm tra trạng thái dịch vụ

service postfix status

File cấu hình Postfix

/etc/postfix/main.cf

Nếu cần cấu hình lại. Có thể dùng lệnh sau:

dpkg-reconfigure postfix

Postfix sẽ hoạt động trên port 25 (dịch vụ SMTP) và 587 (nếu bạn dùng TSL cho postfix) Kiểm tra port

netstat -na | grep LISTEN | grep 25 netstat -na | grep LISTEN | grep 587

Kiểm tra việc cấu hình và phân quyền file

postfix check

Thử gửi 1 mail test

root@ubuntu176:~# sendmail -v [email protected] test .

Bạn sẽ nhập nội dung mail. Sau đó đặt dấu chấm trên 1 dòng cuối để kết thúc nội dung mail.

Mail sẽ được gửi đến email ở trên. Nếu không thấy bạn có thể tìm ở mục spam

Một vài cách gửi mail khác:

Cách 1:

# echo -e "Subject: Đây là tiêu đềnnĐây là nội dung" | sendmail -v [email protected]

Cách 2:

# sendmail [email protected] Subject: Đây là tiêu đề CC: [email protected] Đây là nội dung

Cách 3:

Tạo file test-mail.txt có nội dung

To:[email protected] From:[email protected]  Subject: Đây là tiêu đề Đây là nội dung

Gửi mail có nội dung là file trên bằng lệnh:

# sendmail -t < test-mail.txt

Bạn có thể kiểm tra log bằng lệnh :

grep [email protected] /var/log/mail.log

Ví dụ:

root@ubuntu176:~# grep [email protected] /var/log/mail.log May 19 08:25:45 ubuntu176 postfix/smtp[2697]: 714FE804E7: to=<[email protected]>, relay=gmail-smtp-in.l.google.com[64.233.189.26]:25, delay=5.6, delays=4.4/0.01/0.65/0.53, dsn=2.0.0, status=sent (250 2.0.0 OK 1589851545 76si8738266pfv.27 - gsmtp) root@ubuntu176:~#

Xem thông số hiện tại và thông số mặc định bằng lệnh

postconf postconf -d

Xem thông số cụ thể với grep, ví dụ:

root@ubuntu176:~# postconf | grep message_size_limit message_size_limit = 10240000 root@ubuntu176:~#

Sửa thông số với option -e, ví dụ:

root@ubuntu176:~# postconf -e 'message_size_limit = 20480000' root@ubuntu176:~# postconf | grep message_size_limit message_size_limit = 20480000 root@ubuntu176:~#

Nếu server có nhiều IP, ta cần chỉ định việc gửi mail xuất phát từ IP nào. Mở file cấu hình /etc/postfix/main.cf. Thêm dòng sau:

smtp_bind_address = <IP_chỉ_định>

Chỉ định interface mà Postfix hoạt động trên đó (mặc định dùng tất cả các interface). Sửa file /etc/postfix/main.cf, sửa dòng inet_interfaces

#inet_interfaces = all inet_interfaces = 127.0.0.1        #Sửa thành interface mà bạn muốn dùng

Khởi động lại dịch vụ để lưu thay đổi:

sudo /etc/init.d/postfix restart

Kết luận

Như vậy chúng tôi đã hướng dẫn bạn cài đặt và cấu hình cơ bản cho postfix trên Ubuntu 18.04 LTS.

Chúc các bạn thành công!

ONET IDC thành lập vào năm 2012, là công ty chuyên nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Hosting, VPS, máy chủ vật lý, dịch vụ Firewall Anti DDoS, SSL… Với 10 năm xây dựng và phát triển, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, ONET IDC đã giúp hàng ngàn khách hàng tin tưởng lựa chọn, mang lại sự ổn định tuyệt đối cho website của khách hàng để thúc đẩy việc kinh doanh đạt được hiệu quả và thành công.
Bài viết liên quan

Hướng dẫn cài đặt Apache Tomcat

Khác với Apache, Apache Tomcat là một phần mềm web server giúp deploy các ứng dụng java web. Bài viết...
30/12/2020

[linux_basic] Quản trị Users and Groups

Trong bài viết này, mình sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về cấu trúc user và group trong hệ điều hành...
30/12/2020

Hướng dẫn cài đặt Checkmk trên centos 7

Giải pháp giám sát được cài đặt ra sao. Việc cấu hình của nó có khó khăn hay không và bạn muốn...
30/12/2020
Bài Viết

Bài Viết Mới Cập Nhật

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA RESIDENTIAL PROXY VÀ PROXY DATACENTER
17/02/2024

Mua Proxy v6 US Private chạy PRE, Face, Insta, Gmail
07/01/2024

Mua shadowsocks và hướng dẫn sữ dụng trên window
05/01/2024

Tại sao Proxy Socks lại được ưa chuộng hơn Proxy HTTP?
04/01/2024

Mua thuê proxy v4 nuôi zalo chất lượng cao, kinh nghiệm tránh quét tài khoản zalo
02/01/2024